Voor bibliotheken

Rol bibliotheken

Bibliotheken kunnen op verschillende manieren een rol spelen bij het aanbieden van Doe je digiding!

Rol van intermediair en adviseur

Een voor de hand liggende rol is om Doe je digiding! te ontsluiten via het educatieve aanbod van de bibliotheek aan scholen voor vmbo en mbo. Er zijn diverse bibliotheken die dat doen, bijvoorbeeld  Bibliotheek Rotterdam en Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Bibliotheek Rotterdam heeft Doe je digiding! opgenomen als een van de programma’s Burgerschap waarmee de bibliotheek de school kan ondersteunen. Klik hier voor de brochure van Bibliotheek Rotterdam met haar aanbod voor het voorgezet onderwijs.

 


Pagina 15 en 16 van de brochure Voortgezet onderwijs en de bibliotheek. Een uitgave van de Bibliotheek Rotterdam.

 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft Doe je digiding! als invulling van het onderdeel Digitale vaardigheden opgenomen in haar onderwijsaanbod voor vmbo en mbo. Klik hier voor de webpagina van Bibliotheek Zuid-Kennemerland met het aanbod Digitale vaardigheden, waaronder Doe je digiding!

 

Screenshot webpagina Digitale vaardigheden van website Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

 

De rol van de bibliotheken is in deze gevallen de rol van adviseur en de rol van intermediair tussen school en contentaanbieder. In gesprekken tussen de bibliotheek en de scholen kan de accountmanager of mediacoach van de bibliotheek de scholen adviseren over inhoud en inzet van het lesprogramma.

Het lesprogramma wordt in principe uitgevoerd door docenten van de school. Het is van belang dat zij ook expertise opbouwen op het vlak van de digitale overheid en van digitale geletterdheid. Daarnaast is de kans groter de opgebouwde expertise te borgen binnen het leerplan en de organisatie van de school als de docenten van de school het materiaal zelf uitvoeren.

Aanbieden training of workshop Doe je digiding!

Naast het ontsluiten van en adviseren over content kunnen bibliotheken bijvoorbeeld een workshop of training aanbieden aan docenten maatschappijleer, Nederlands of aan mentoren. Hierin kan de bibliotheek docenten laten ervaren wat het belang is voor leerlingen van het zelf leren regelen van digitale overheidszaken en van de wijze waarop dat binnen Doe je digiding! gebeurt. Ook kan gezamenlijk worden bekeken waar inzet van het materiaal binnen de onderwijsorganisatie het beste past.

Gastdocent of uitvoerder project

Tot slot kan de mediacoach op verzoek van de school zelf lessen uit Doe je digiding! uitvoeren in de klassen. Bijvoorbeeld als gastdocent of in de vorm van uitvoerder van een project. Op deze wijze kan de mediacoach de school op weg helpen met het inzetten van Doe je digiding! Hier is het wel belangrijk minimaal één docent van de school te betrekken bij de uitvoering. Dit om de kans te vergroten dat de uitvoering op termijn door de school zelf wordt gedaan. De inzet van de bibliotheek kan wellicht betaald worden uit tijdelijke projectgelden.