Aanbod VO Bibliotheek Rotterdam – Bestelformulier alle modules

Toelichting bestelformulier

Hieronder vindt u het bestelformulier voor alle modules. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Besteldatum*
 • Ingangsdatum licentie*
 • De e-mailadressen van de docenten die met de modules gaan werken
 • Het aantal klassen per docent
 • Schooltype (vmbo of mbo)
 • De contactgegevens van de school, alsook het e-mailadres van de contactpersoon
 • Wel of niet aangesloten bij Entree Federatie

*Let op! Tussen de besteldatum en ingangsdatum van de licentie moeten minimaal twee weken zitten, zodat de beheerder van Doe je digiding! voldoende tijd heeft om de inloggegevens aan te maken.

Wel aangesloten bij Entree Federatie: iedere aangemelde docent ontvangt een link om de koppeling tussen Entree Federatie en Doe je ding! te bewerkstelligen. Na de koppeling kunnen docent en leerlingen rechtstreeks bij Doe je digiding! inloggen met hun Entree-account.

Niet aangesloten bij Entree Federatie: iedere aangemelde docent ontvangt op zijn/haar e-mailadres de eigen inloggegevens plus de logins van de leerlingen uit zijn/haar klassen. Bij de mail zit een bijlage waarin kort wordt uitgelegd hoe de docent met de modules kan werken.

 

Prijs

 • U krijgt kosteloos toegang tot alle modules
 • Wel aangesloten bij Entree Federatie: per klas krijgt u standaard 30 leerling-logins plus een docent-login. Zowel docent als leerlingen kunnen na koppeling inloggen met hun Entree-accounts (alleen de voornamen van de leerlingen worden in de lesomgeving opgeslagen)
 • Niet aangesloten bij Entree Federatie: per klas krijgt u standaard 30 gepseudonimiseerde leerling-logins, plus een persoonlijke login voor de docent (er worden geen persoonsgegevens van de leerlingen in de lesomgeving opgeslagen)
 • De logins zijn een schooljaar geldig. U kunt bestellen voor het lopende schooljaar of voor het volgende schooljaar. U bepaalt zelf de ingangsdatum van de licentie
 • Let op: de logins zijn niet te hergebruiken

 


 

Aanbod VO Bibliotheek Rotterdam – Bestelformulier alle modules