Bestelformulier alle modules

Inleiding

 • Om met de lesmodules van de leeromgeving Doe je digiding! te kunnen werken, moet men inloggen met een inlognaam en een wachtwoord
 • Zowel de docent als de leerlingen loggen in met een unieke inlognaam en een uniek wachtwoord
 • De inloggegevens van de leerlingen zijn in verband met de nieuwe privacywet AVG gepseudonimiseerd. Dit betekent dat er geen persoonsgegevens van de leerlingen in de leeromgeving worden opgeslagen (zie voor verdere toelichting de privacyverklaring van deze site)
 • De inloggegevens worden door Stichting Digisterker verstrekt, nadat de lesmodules zijn besteld met het bestelformulier hieronder en de factuur is betaald

 

Prijs

 • U betaalt €100,00 per klas voor toegang tot alle modules
 • Per klas krijgt u standaard 30 gepseudonimiseerde leerling-logins, plus een persoonlijke login voor de docent
 • De logins zijn een jaar geldig. U bepaalt zelf de ingangsdatum

 

Toelichting bestelformulier

Hieronder vindt u het bestelformulier voor alle modules. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Ingangsdatum jaarlicentie
 • De e-mailadressen van de docenten die met de modules gaan werken
 • Het aantal klassen per docent
 • Schooltype (vmbo of mbo)
 • De contactgegevens van de school, zoals het e-mailadres van de contactpersoon en het e-mailadres voor de factuur

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres van de contactpersoon een bevestigingsmail. De factuur wordt gestuurd naar het factuur-e-mailadres.

Iedere aangemelde docent ontvangt twee weken voor de ingangsdatum op zijn/haar e-mailadres de eigen inloggegevens plus de logins van de leerlingen uit zijn/haar klassen. Bij de mail zit een bijlage waarin kort wordt uitgelegd hoe de docent met de modules kan werken.

 


 

Bestelformulier alle modules