Bestelformulier module Zorg

Toelichting bestelformulier

Hieronder vindt u het bestelformulier voor module Zorg. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Ingangsdatum jaarlicentie
 • De e-mailadressen van de docenten die met de module gaan werken
 • Het aantal klassen per docent
 • Schooltype (vmbo of mbo)
 • De contactgegevens van de school, zoals het e-mailadres van de contactpersoon en het e-mailadres voor de factuur
 • Wel of niet aangesloten bij Entree Federatie

Wel aangesloten bij Entree Federatie: iedere aangemelde docent ontvangt binnen een week na de bestelling een link om de koppeling tussen Entree Federatie en Doe je ding! te bewerkstelligen. Na de koppeling kunnen docent en leerlingen rechtstreeks bij Doe je digiding! inloggen met hun Entree-account.

Niet aangesloten bij Entree Federatie: iedere aangemelde docent ontvangt binnen een week na de bestelling op zijn/haar e-mailadres de eigen inloggegevens plus de logins van de leerlingen uit zijn/haar klassen. Bij de mail zit een bijlage waarin kort wordt uitgelegd hoe de docent met de modules kan werken.

 

Prijs

 • U kunt het materiaal kosteloos bestellen.
 • Wel aangesloten bij Entree Federatie: per klas krijgt u standaard 30 leerling-logins plus een docent-login. Zowel docent als leerlingen kunnen na koppeling inloggen met hun Entree-accounts (alleen de voornamen van de leerlingen worden in de lesomgeving opgeslagen)
 • Niet aangesloten bij Entree Federatie: per klas krijgt u standaard 30 gepseudonimiseerde leerling-logins, plus een persoonlijke login voor de docent (er worden geen persoonsgegevens van de leerlingen in de lesomgeving opgeslagen)
 • De logins zijn een jaar geldig. U bepaalt zelf de ingangsdatum
 • Let op: de logins zijn niet te hergebruiken

 


 

Bestelformulier module Zorg