Voor scholen

Waar moet je als jongere beginnen als je een identiteitskaart of rijbewijs wilt aanvragen? Waar kun je je inkomstenbelasting terugvragen als je een bijbaantje hebt? Hoe regel je je studiefinanciering? Veel jongeren krijgen tussen hun 15de en 18de levensjaar te maken met dit soort zaken. Ze weten vaak niet hoe ze die moeten aanpakken. Ze hebben te weinig kennis en digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de regelingen die er vanuit de digitale overheid (ook) voor hen zijn.

Doe je digiding! helpt jongeren om hun digitale geletterdheid te vergroten, zodat ze weten hoe deze zaken werken én wat er van hen wordt verwacht. Doe je digiding! is geschikt voor leerlingen en studenten van 15 tot en met 18 jaar in het (v)mbo en is gratis beschikbaar.

 

 


Al  meer dan 33.000 jongeren maakten kennis met Doe je digiding!

En elke week komen er jongeren bij…


 

Digitale geletterdheid vergroten

Het lesmateriaal Doe je digiding! bereidt leerlingen en studenten maximaal voor op het zelfstandig regelen van digitale overheidszaken. Het bouwt daarnaast aan het:

 • Vergroten van kennis van de (overheids)wereld
 • Vergroten van digitale informatievaardigheden en van mediawijsheidcompetenties
 • Vergroten van financiële vaardigheden
 • Vergroten van woordenschat

 


’Je leert heel veel dingen die je niet dagelijks te horen krijgt. Het zijn wel dingen die nodig zijn om te weten.
In Doe je digiding! worden dingen makkelijker uitgelegd dan in een boek. Het zijn een soort van spelletjes die je doet op Doe je digiding!’

Studente Aventus, juridische dienstverlening niveau 2


 

 

Sluit aan bij belangrijke levensgebeurtenissen

Doe je digiding! bestaat uit tien lesmodules. De thema’s van de modules hangen samen met belangrijke gebeurtenissen in het leven van jongeren tussen 15 en 18 jaar. Alle modules starten met een brede oriëntatie op een thema en bereiden jongeren uiteindelijk voor op het aanvragen van een digitale overheidsdienst.

De volgende thema’s komen aan de orde. Het daadwerkelijk uitvoeren van de digitale aanvraag gebeurt met het oog op privacy uiteraard niet in de klas.

 1. Overheid, burger en DigiD (je DigiD aanvragen en activeren)
 2. Identiteit  (je paspoort of ID-kaart aanvragen)
 3. Bijbaan  (inkomstenbelasting terugvragen)
 4. Studeren  (je studiefinanciering en studentenreisproduct aanvragen)
 5. Verkeer en vervoer (theorie-examen, aanvraag rijbewijs brommer, scooter, auto;, tenaamstelling, verzekeren)
 6. Zorgverzekering  (zorgverzekering afsluiten, zorgtoeslag aanvragen)
 7. Bank en geldzaken  (bankrekening openen, online fraude, online shoppen en lenen)
 8. Wonen (huurwoning zoeken, huurtoeslag aanvragen, rechten en plichten)
 9. Digitale zorg  (online gezondheidsinformatie zoeken, patiëntenportaal en gezondheidsapps gebruiken, donorkeuze invullen)
 10. Ondernemen  (inschrijven bij de Kamer van Koophandel, btw berekenen, administratie bijhouden, regels en risico’s)

Doe je digiding! levert een bijdrage aan de invulling van digitaal burgerschap binnen het onderwijs.

 


’De onderwerpen van de lesmodules staan dicht bij de belevingswereld van de studenten. Als docent trap ik soms in de valkuil door te denken dat jongeren goed op de hoogte zijn van de wereld om hen heen. Dit omdat ze online heel actief zijn, maar in de praktijk valt dit tegen. Ze blijken nog veel onjuiste verhalen over regels en voorzieningen voor waar aan te nemen.’

Claudia Beulen, docent burgerschap en juridisch-financieel, Koning Willem 1 College


 

Praktisch en toekomstgericht

Wat betekenen de digitale overheidsdiensten in de praktijk voor leerlingen en studenten? Deze vraag is voor veel scholen aanleiding om met Doe je digiding!  te gaan werken. Deze scholen missen deze praktische digitale component in hun aanpak.

Doe je digiding! bereidt jongeren op een praktische manier voor op onder andere: Hoe vraag ik een ID-kaart aan? Hoe krijg ik inkomstenbelasting terug? Hoe vraag ik zorgtoeslag aan?

Daarmee ontwikkelen leerlingen en studenten digitale kennis en vaardigheden die ze tussen hun 15de en 18de levensjaar (en daarna) hard nodig hebben. Doordat ze weten wat er van hen wordt verwacht op het gebied van de digitale overheid, kan ze dat soms ook nog flink wat geld opleveren.

Lees hier over de ervaringen van een aantal gebruikers.

 

Waaruit bestaat een module?

Elke module bevat lesstof voor 2 lesuren. Kenmerken van de modules zijn:

 • Online lesomgeving met mix van zelfstandig online en klassikaal werken (‘blended’ aanpak)
 • Leren door doen aan de hand van praktische online opdrachten
 • Kennischecks
 • Stappenplannen en instructiefilmpjes
 • Voor docenten een handleiding, antwoordblad en de mogelijkheid om resultaten leerlingen te volgen

 

 

Voor wie?

Doe je digiding! is ontwikkeld voor leerlingen en studenten van 15 tot en met 18 jaar in:

 • vmbo leerjaar 4: basis, kader, gemengd en theoretisch
 • mbo leerjaar 1: niveau entree, 2, 3, 4

Afhankelijk van het niveau kan de docent differentiëren tussen meer (lagere niveaus) of minder (hogere niveaus) klassikaal werken met het materiaal.

 

Hoe sluiten de lesmodules aan bij de vakken?

De lesmodules sluiten in het vmbo aan bij de vakken maatschappijleer, economie en loopbaanoriëntatie (LOB). In het mbo sluiten de modules aan bij burgerschap. De lesmodules kunnen aanvullend op of vervangend voor de gebruikte lesmethoden worden ingezet, of vakoverstijgend in bijvoorbeeld een projectweek. Je vraagt alle modules in één keer aan en besluit zelf welke modules je inzet.

Meer informatie over de aansluiting van de lesmodules bij de leerdoelen van de diverse vakken vind je hier. Daar geven we ook tips over welke module je op welk moment kunt inzetten.

 

Gratis beschikbaar

De modules van Doe je Digiding! zijn gratis beschikbaar. Bestel nu.

 

Meer weten?