Aansluiting vakken

Aansluiting leerdoelen Doe je digiding! op leerdoelen vmbo en mbo

Wil je weten hoe Doe je digiding! aansluit op de leerdoelen van jouw vak? Hier kun je zien op welke wijze de lesmodules van Doe je digiding! aansluiten bij de eindtermen maatschappijleer en economie in het vmbo en bij de competenties LOB in het vmbo.

Hier kun je zien op welke wijze de lesmodules van Doe je digiding! aansluiten bij de burgerschapsdimensies in het mbo.

 


Onderdeel van…

‘Het lesprogramma Doe je digiding! is een onderdeel van het vak burgerschap binnen onze school.
Doordat bij sommige studenten dit soort digitale vaardigheden in de thuissituatie niet wordt gestimuleerd, vind ik het fijn om ze hiermee te helpen.’

Roland Thijssen, docent burgerschap Aventus


 

Wanneer kun je de lesmodules inzetten?

De lesmodules kunnen aanvullend op of vervangend voor de gebruikte lesmethoden worden ingezet. De modules sluiten aan bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van jongeren. Het ligt voor de hand de modules rond die gebeurtenissen en momenten in het schooljaar in te zetten. In het onderstaande overzicht zie je wanneer je de lesmodules kunt inzetten. Je kunt ervoor kiezen één of meerdere lesmodules in te zetten.

 

vmbo

De volgende 8 lesmodules kun je inzetten op de volgende momenten:

 

 

Wanneer in het jaar? Module Relevantie
Start schooljaar Overheid, Burger, DigiD DigiD aanvragen en activeren (basis voor de andere overheidsdiensten)
Najaar Verkeer en vervoer theorie-examen, aanvraag rijbewijs  (kan overigens het hele jaar relevant zijn)
Najaar Bank en geldzaken bankrekening openen, online fraude, online shoppen en lenen  (kan overigens het hele jaar relevant zijn)
Najaar Digitale zorg online gezondheids-informatie opzoeken, gezondheidsapps gebruiken, donorkeuze invullen (kan overigens het hele jaar relevant zijn)
Voorjaar Studeren studiefinanciering en studentenreisproduct aanvragen (voor 1 april inschrijven voor mbo studie)
Voorjaar Bijbaan inkomstenbelasting terugvragen (voor 1 mei)
Voorjaar Identiteit paspoort of ID-kaart aanvragen (voor de mei- en zomervakantie)
Voorjaar Ondernemen ondernemingsplan maken, inschrijven Kamer van Koophandel (kan overigens het hele jaar relevant zijn)

 

De modules Wonen en Zorgverzekering zijn minder relevant voor het vmbo. Op jezelf wonen, het regelen van een zorgverzekering en aanvragen van zorgtoeslag, waar in deze modules naartoe wordt gewerkt, gaat pas spelen vanaf 18 jaar.

 

mbo

De volgende 9 modules van Doe je digiding! kun je op de volgende momenten inzetten:

 

 

Wanneer in het jaar? Module Relevantie
Najaar Zorgverzekering zorgverzekering afsluiten (voor 1 januari)
Najaar Verkeer en vervoer theorie-examen, aanvraag rijbewijs  (kan overigens het hele jaar relevant zijn)
Najaar Bank en geldzaken bankrekening openen, online fraude, online shoppen en lenen (kan overigens het hele jaar relevant zijn)
Najaar Digitale zorg online gezondheids-informatie opzoeken, gezondheidsapps gebruiken, donorkeuze invullen (kan overigens het hele jaar relevant zijn)
Voorjaar

 

Studeren studiefinanciering en studentenreisproduct aanvragen (voor 1 april inschrijven voor hbo studie)
Voorjaar Wonen huurwoning zoeken, huurtoeslag aanvragen, rechten en plichten (kan overigens het hele jaar relevant zijn)
Voorjaar Bijbaan inkomstenbelasting terugvragen (voor 1 mei)
Voorjaar Identiteit paspoort of ID-kaart aanvragen (voor de mei- en zomervakantie)
Voorjaar Ondernemen ondernemingsplan maken, inschrijven Kamer van Koophandel (kan overigens het hele jaar relevant zijn)

 

De module Overheid, Burger, DigiD is minder relevant voor het mbo. De meeste mbo-studenten hebben al een DigiD aangevraagd, de overheidsdienst waarnaar in deze module wordt toegewerkt.