Vmbo/mbo

Doe je digiding! bereidt jongeren op een praktische manier voor op het regelen van hun digitale overheidszaken. Want waar moet je beginnen als je je DigiD wilt aanvragen? Waar kun je je loonheffing terugvragen als je een bijbaantje hebt? Hoe regel je je studiefinanciering en je zorgtoeslag?

Veel jongeren krijgen tussen hun 15de en 18de levensjaar te maken met dit soort zaken. Ze weten vaak niet hoe ze die moeten aanpakken. Ze hebben te weinig kennis en digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de regelingen die er vanuit de digitale overheid (ook) voor hen zijn. Met als gevolg dat jongeren inkomsten mislopen of vroegtijdig in de schulden komen.

 

Voor wie?

Doe je digiding! is ontwikkeld voor leerlingen en studenten van 15 tot en met 18 jaar in:

 • vmbo leerjaar 4: basis, kader, gemengd en theoretisch
 • mbo leerjaar 1: niveau entree, 2, 3, 4

Afhankelijk van het niveau kan de docent differentiëren tussen meer (lagere niveaus) of minder (hogere niveaus) klassikaal werken met het materiaal.

 


Dit schooljaar maken al ruim 1.200 klassen kennis met Doe je digiding!

En elke dag komen er klassen bij…


 

Voorbereiden op de toekomst

Het lesmateriaal bereidt leerlingen en studenten op een praktische manier voor op het zelfstandig regelen van digitale overheidszaken. Hiermee ontwikkelen zij digitale kennis en vaardigheden die ze tussen hun 15de en 18de levensjaar (en daarna) hard nodig hebben.

Doe je digiding! werkt aan de onderstaande algemene leerdoelen:

 • Vergroten van kennis van de (overheids)wereld
 • Vergroten van digitale geletterdheid: informatievaardigheden en mediawijsheid
 • Vergroten van financiële vaardigheden
 • Vergroten van woordenschat

 


’Je leert heel veel dingen die je niet dagelijks te horen krijgt. Het zijn wel dingen die nodig zijn om te weten.
In Doe je digiding! worden dingen makkelijker uitgelegd dan in een boek. Het zijn een soort van spelletjes die je doet op Doe je digiding!’

Studente Aventus, juridische dienstverlening niveau 2


 

 

Tien lesmodules

De tien modules hangen samen met belangrijke gebeurtenissen in het leven van jongeren tussen 15 en 18 jaar:

 1. Overheid, burger en DigiD – je DigiD aanvragen en activeren
 2. Identiteit – je paspoort of ID-kaart aanvragen
 3. Bijbaan – loonheffing terugvragen
 4. Studeren – je studiefinanciering en studentenreisproduct aanvragen
 5. Verkeer en vervoer – theorie-examen, aanvraag rijbewijs, tenaamstelling, verzekeren
 6. Zorgverzekering – zorgverzekering afsluiten, zorgtoeslag aanvragen
 7. Bank en geldzaken – bankrekening openen, online fraude, online shoppen en lenen
 8. Wonen – huurwoning zoeken, huurtoeslag aanvragen, rechten en plichten
 9. Digitale zorg – patiëntenportaal en gezondheidsapps gebruiken, donorkeuze invullen
 10. Ondernemen – inschrijven bij de Kamer van Koophandel, btw berekenen, administratie bijhouden

 

Waaruit bestaat een module?

Elke module bevat lesstof voor 2 lesuren. Alle modules starten met een brede oriëntatie op een thema en bereiden jongeren uiteindelijk voor op het aanvragen van een digitale (overheids)dienst. Het daadwerkelijk uitvoeren van de digitale aanvraag gebeurt met het oog op privacy uiteraard niet in de klas.

Kenmerken van de modules zijn:

 • Online lesomgeving met mix van zelfstandig online en klassikaal werken (‘blended’ aanpak)
 • Leren door doen aan de hand van praktische online opdrachten
 • Kennischecks
 • Stappenplannen en instructiefilmpjes
 • Voor docenten een handleiding, antwoordblad en de mogelijkheid om resultaten van leerlingen te volgen

 


’De onderwerpen van de lesmodules staan dicht bij de belevingswereld van de studenten. Als docent trap ik soms in de valkuil door te denken dat jongeren goed op de hoogte zijn van de wereld om hen heen. Dit omdat ze online heel actief zijn, maar in de praktijk valt dit tegen. Ze blijken nog veel onjuiste verhalen over regels en voorzieningen voor waar aan te nemen.’

Claudia Beulen, docent burgerschap en juridisch-financieel, Koning Willem 1 College

 

Lees hier over de ervaringen van andere docenten.


 

 

Hoe sluiten de lesmodules aan bij de vakken?

De lesmodules sluiten in het vmbo aan bij de vakken maatschappijleer, economie en loopbaanoriëntatie (LOB). In het mbo sluiten de modules aan bij burgerschap. De lesmodules kunnen aanvullend op of vervangend voor de gebruikte lesmethoden worden ingezet, of vakoverstijgend in bijvoorbeeld een projectweek. Je vraagt alle modules in één keer aan en besluit zelf welke modules je inzet.

Meer informatie over de aansluiting van de lesmodules bij de leerdoelen van de diverse vakken vind je hier. Daar geven we ook tips over welke module je op welk moment kunt inzetten.

 

Meer weten?