Digidingen-desk

Digidingen-desk is een openbare website voor jongeren (14 – 21 jaar) met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van loonheffing, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag. Veel jongeren vinden het lastig om deze zaken zelfstandig te regelen. Daarom biedt Digidingen-desk hulp bij het regelen van dit soort digitale zaken. Per thema vind je er stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken. Ook ouders, docenten, bibliotheekmedewerkers en jongerenwerkers vinden er informatie en tips om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Aanvulling op Doe je digiding!

De informatie op Digidingen-desk vormt een mooie aanvulling op het lesprogramma Doe je digiding! Door leerlingen na afloop van een les uit Doe je digiding! te attenderen op Digidingen-desk, kunnen zij ook (thuis) zelfstandig, of met hulp van hun ouders/verzorgers, of van een professional zoals een docent, jongerenwerker of bibliothecaris aan de slag met het regelen van hun digitale overheidszaken.

Digidingen-desk is een initiatief van Stichting Digisterker en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.