Digidingen-desk

Digidingen-desk is een openbare website voor jongeren (14 – 21 jaar) met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van loonheffing, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag. Veel jongeren vinden het lastig om deze zaken zelfstandig te regelen. Daarom biedt Digidingen-desk hulp bij het regelen van dit soort digitale zaken. Per thema vinden jongeren er stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken. Naast ouders, vinden ook professionals in het onderwijs, jongerenwerk en de bibliotheek op Digidingen-desk informatie en tips om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

 

 

Aanvulling op Doe je digiding!

In de modules Doe je digiding! maken jongeren aan de hand van opdrachten kennis met de website Digidingen-desk. Hierdoor weten zij, ook na afloop van de lessen Doe je digiding!, waar zij uitleg, stappenplannen en hulp kunnen vinden bij het regelen van digitale zaken met overheids- en andere zakelijke organisaties. Docenten en decanen vinden op Digidigingen-desk informatie over hoe zij jongeren kunnen attenderen op en ondersteunen bij het gebruik van Digidingen-desk.

 

Digidingen-desk is een initiatief van Stichting Digisterker en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.