Havo-vwo

Doe je digiding! is hét lesprogramma voor jongeren over de digitale overheid, en is momenteel beschikbaar voor leerlingen in het praktijkonderwijs, vierdejaars vmbo-leerlingen, en eerstejaars mbo-studenten. Ook havo-/vwo-leerlingen hebben over het algemeen een beperkte kennis van de digitale regelingen van de overheid, en hebben vaak onvoldoende taal- en digitale vaardigheden om zaken goed te regelen. Daarnaast geldt dat havo-5 en vwo-6 leerlingen 17 of 18 jaar zijn in hun eindexamenjaar, waardoor thema’s rondom 18 jaar worden (bijvoorbeeld zorgverzekering, zorgtoeslag en studiefinanciering) extra relevant zijn.

Dankzij een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen we Doe je digiding! gaan uitbreiden met een variant voor de bovenbouw havo/vwo. Hierdoor kan vanaf eind 2024 het hele voortgezet onderwijs en mbo gebruikmaken van een methode waarmee docenten hun leerlingen/studenten maximaal kunnen voorbereiden op een belangrijk deel van digitaal burgerschap.

 

Zes modules

In samenwerking met havo/vwo-docenten worden er zes lesmodules ontwikkeld die zijn afgestemd op de belevingswereld en het cognitief- en taalniveau van hun leerlingen. Het lesmateriaal bereidt leerlingen op een praktische manier voor op het zelfstandig regelen van digitale overheidszaken. Iedere module bestaat uit twee lessen van 45 minuten. De zes modules hangen samen met belangrijke gebeurtenissen in het leven van jongeren tussen 16 en 18 jaar:

  1. Overheid, burger en DigiD
  2. Bank & geldzaken
  3. Bijbaan
  4. Verkeer en vervoer
  5. Studeren
  6. Zorgverzekering

 

Aansluiting bij de vakken

De lesmodules sluiten aan bij de vakken maatschappijleer, burgerschap, economie en loopbaanoriëntatie (LOB). De lesmodules kunnen aanvullend op of vervangend voor de gebruikte lesmethoden worden ingezet, of vakoverstijgend in bijvoorbeeld een projectweek. Ook deze variant voor havo/vwo zal worden ontsloten via de online lesomgeving van Doe je digiding!

 

Blijf op de hoogte

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van Doe je digiding! voor havo/vwo? Of heb je interesse in het geven van feedback of het testen van een les? Vul dan hieronder je gegevens in.