Voor bibliotheken

Digitale geletterdheid vergroten

Vindt jouw bibliotheek het van belang om bij te dragen aan het vergroten van de digitale geletterdheid van jongeren? Ben of wil je daarover in gesprek met scholen voor vmbo of mbo in jouw werkgebied? Met het online lesprogramma Doe je digiding! werken jongeren aan het vergroten van hun digitale vaardigheden met name in relatie tot digitale overheidsdiensten. Als bibliotheek kun je verschillende rollen hebben bij het lesmateriaal.

Met het lesmateriaal leren jongeren hoe ze zelfstandig hun digitale overheidszaken kunnen regelen. Het bouwt daarnaast aan het:

 • vergroten van kennis van de (overheids)wereld
 • vergroten van digitale informatievaardigheden en van mediawijsheidcompetenties
 • vergroten van financiële vaardigheden
 • vergroten van woordenschat van de overheid

Doe je digiding!  is gratis te bestellen voor scholen.


Dit schooljaar maakten al ruim 22.500 jongeren kennis met Doe je digiding!

En elke dag komen er meer bij…


..

Sluit aan bij levensgebeurtenissen

Het materiaal bestaat uit tien lesmodules. De thema’s van de modules hangen samen met belangrijke gebeurtenissen in het leven van jongeren tussen 15 en 18 jaar. De modules bereiden jongeren uiteindelijk voor op het aanvragen van een digitale overheidsdienst.

 

De volgende thema’s komen aan de orde.

 1. Overheid, burger en DigiD (je DigiD aanvragen en activeren)
 2. Identiteit (je paspoort of ID-kaart aanvragen)
 3. Bijbaan (je inkomstenbelasting terugvragen)
 4. Studeren aan het mbo (je studiefinanciering en studentenreisproduct aanvragen)
 5. Verkeer en vervoer (theorie-examen, aanvraag rijbewijs -auto of scooter, tenaamstelling, verzekeren)
 6. Zorgverzekering (zorgverzekering afsluiten, zorgtoeslag aanvragen)
 7. Bank en geldzaken (bankrekening openen, online fraude, online shoppen en lenen)
 8. Wonen (huurtoeslag aanvragen, verzekeren, rechten en plichten van de huurder)
 9. Digitale zorg (online gezondheidsinformatie zoeken, patiëntenportaal en gezondheidsapps gebruiken, donorkeuze invullen)
 10. Ondernemen (inschrijven bij de Kamer van Koophandel, btw berekenen, administratie bijhouden, regels en risico’s)

Doe je digiding! levert een bijdrage aan de invulling van digitaal burgerschap in het onderwijs.

 


‘Doe je digiding! is noodzakelijk voor leerlingen om te weten hoe ze de digitale wereld kunnen gebruiken. Het bereidt ze voor op de toekomst.’

Deelnemer online workshop bibliotheken


 

Doelgroep en aanpak

Doe je digiding! is ontwikkeld voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar in het vmbo (vierdejaars, alle leerwegen) en mbo (eerstejaars, alle niveaus). Het lesprogramma bestaat uit een online lesomgeving met een mix van zelfstandig online werken aan de hand van praktische opdrachten en klassikaal werken (blended aanpak). Elke module bevat stof voor twee lesuren. Het materiaal is gratis te bestellen voor scholen

Bij Doe je digiding! horen ook een docentenhandleidingen en antwoordbladen. Het is voor docenten ook mogelijk om de resultaten van de leerlingen te monitoren.

 

 

Bibliotheken en Doe je digiding!

Een bibliotheek kan het lesprogramma vanzelfsprekend opnemen in het educatieve aanbod voor scholen. Wat een bibliotheek daarnaast kan doen om haar eigen rol bij het lesprogramma meer betekenis te geven:

 • Scholen adviseren over de inhoud en inzet van het lesprogramma en hoe dit aansluit bij de lessen maatschappijleer, economie, loopbaanoriëntatie of hoe het vakoverstijgend aansluit bij bijvoorbeeld een projectweek
 • Een workshop geven aan docenten waarin je het lesmateriaal toelicht en helpt met de implementatie ervan
 • Zelf de lesmodules van Doe je digiding! uitvoeren in de klas, bijvoorbeeld als gastdocent. We adviseren hierbij minimaal één docent van de school te betrekken om zo de opgebouwde expertise te borgen binnen het leerplan.
 • Jongeren ondersteunen bij het daadwerkelijk gebruik van om diensten van de digitale overheid binnen het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

 

Training en online kennismaking

Wil je wat meer achtergrondinformatie over Doe je digiding! en Digidingen-desk? Meld je dan hier aan voor een gratis online kennismaking (30 minuten).

Wil je als gastdocent met Doe je digiding! aan de slag op een school? Hier vind je meer informatie. De training Gastdocent Doe je digiding! geven we zowel op locatie als met open inschrijving. De training duurt 3,5 uur.

De kennismaking en trainingen worden verzorgd door Marith Clignet, Medewerker jongereneducatie bij Stichting Digisterker en docent omgangskunde in het mbo.

 

Voorbeelden

We laten hier vier voorbeelden zien van hoe bibliotheken Doe je digiding! in hun educatief aanbod opnemen.

 • De Bibliotheek Rotterdam heeft Doe je digiding! opgenomen als een van de programma’s Burgerschap waarmee de bibliotheek de school kan ondersteunen.
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam biedt Doe je digiding! aan via de webshop OBA-School.
 • Bibliotheek Forum Groningen ontsluit Doe je digiding! via haar webshop voor het onderwijs. Zij biedt daarbij  ondersteuning aan van een mediacoach van het Forum, op offertebasis.