Bibliotheek Kerkrade verzorgt gastlessen aan leerlingen Beroepscollege Holz

Dit jaar verzorgde Bibliotheek Kerkrade verschillende workshops aan derdejaars vmbo-leerlingen van Beroepscollege Holz. In de workshops gingen de leerlingen aan de slag met verschillende thema’s uit het lesprogramma Doe je digiding! Wij gingen in gesprek met Monique Urlings (programmaleider basisvaardigheden), Celine Jussen (programmamaker basisvaardigheden) en Huub Dreessen (programmamaker basisvaardigheden) van Bibliotheek Kerkrade.

 

Jongeren bereiken

Celine: “Dit jaar gingen we vanuit Bibliotheek Kerkrade aan de slag met de pilot ‘Bereik Jongeren vanuit het IDO’. Hierin stond de vraag centraal hoe de bibliotheek vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) jongeren zo goed mogelijk kan bereiken. Wij zijn vanuit Bibliotheek Kerkrade een samenwerking aangegaan met Beroepscollege Holz, onder andere met als doel om meer jongeren naar het IDO in de bibliotheek te trekken.”

 

De cirkel doorbreken

Celine: ”Onze bibliotheek werkte al nauw samen met Beroepscollege Holz. Deze school kent zogeheten ‘vertraagde weken’. In deze week hebben de leerlingen geen les, maar kunnen zij workshops volgen die worden aangeboden door externe partijen. In het kader van de pilot ‘Bereik Jongeren met het IDO’ kregen derdejaars vmbo-leerlingen dit jaar de kans om een workshop met lesmodules uit Doe je digiding! te volgen in de bibliotheek Kerkrade.”

Monique: “Ik heb lang gewerkt op het Beroepscollege Holz en merkte dat de leerlingen veel hulpvragen hadden m.b.t. financiën en de digitale overheid. Er is veel armoede in deze regio en vaak hebben de ouders problemen waar de kinderen automatisch ook in terecht komen. We zien het als onze ambitie als bibliotheek om deze vicieuze cirkel te verbreken.”

Huub: “Het doel van de workshops was het vergroten van de digitale vaardigheden en de kennis van de digitale overheidswereld van de leerlingen. We zien namelijk dat veel jongeren geen idee hebben wat ze allemaal moeten regelen rond hun 18e verjaardag. Jongeren weten bijvoorbeeld wel hoe TikTok werkt, maar ze weten niet hoe ze een bijlage per email moeten verzenden. Daarom hebben we workshops aangeboden over o.a. het aanvragen van je DigiD, het terugvragen van loonheffing en het regelen van je bank- en geldzaken.”

 

Training Gastdocent Doe je digiding!

Huub: “Om ons voor te bereiden op het geven van gastlessen aan middelbare scholieren hebben we de training ‘Gastdocent Doe je digiding!’ gevolgd die Stichting Digisterker aanbiedt. Door de training heb ik geleerd hoe ik de jongeren kan activeren en op welke manier ik de interactie kan aangaan.”

Celine: “De tips die we tijdens de training kregen waren heel waardevol. Bijvoorbeeld door niet alles voor te zeggen, maar ze juist het antwoord op hun vraag zelf op te laten zoeken. Maar ook om met de leerlingen te ‘levelen’ door niet boven de leerlingen te gaan staan, maar ook te vertellen over je eigen situatie.”

Huub: “Zo vertelde ik bijvoorbeeld over mijn eigen gezinssituatie van vroeger met negen broers en een zusje, waarbij mijn ouders geen tijd hadden om ons dingen uit te leggen. Ik moest het dus allemaal zelf uitzoeken. Ik merkte echt dat dit soort persoonlijke verhalen goed aankomen bij de leerlingen. Het motiveert ze om actief mee te doen met de les.”

 

 

 

De workshops Doe je digiding!

Huub: “Het geven van de eerste workshop was heel spannend. Ik was echt nerveus. Maar gelukkig weet je na een paar keer hoe het werkt en waren m’n zenuwen weg. Ik merkte in het begin dat het lastig was om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Je houdt al snel een te lang verhaal. Vooral de discussie-momenten sloegen aan. Dan merkte je dat het thema echt begon te leven. Zelfs de leerkracht begon op een gegeven moment mee te discussiëren. Dat was heel mooi om te zien. De school en de leerlingen waren enthousiast over de workshops. Na afloop van de les bedankten leerlingen me voor de leuke les. Dat voelde echt als een overwinning.”

Celine: “Na de workshop gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een presentatie over een thema dat in de workshop behandeld was. In groepjes gingen ze onderzoek doen naar bijvoorbeeld het terugvragen van inkomstenbelasting of het aanvragen van je scooterrijbewijs. Uiteindelijk heeft ieder groepje hun onderzoek gepresenteerd aan medeleerlingen, ouders en docenten. In totaal zaten er zo’n 300 mensen in de zaal!”

 

De bieb als huiskamer

Monique: “Door de kennismaking van de jongeren met de bieb, merken we dat niet alleen de jongeren zelf, maar ook hun ouders vaker naar de bieb komen. Zelfs de ouders die niet digitaal of taalvaardig zijn, weten de bieb nu beter te vinden. Bezoekers weten gelukkig ook steeds beter dat ze op ons Informatie Ontwikkel Plein (IOP) met hulpvragen terecht kunnen. Ook zien we steeds meer jongeren die de bieb hebben ontdekt als fijne, rustige studeerplek. De bibliotheek wordt dus echt een huiskamer voor iedereen. Dat is mooi om te zien.”

Huub: “Met het aanbieden van de workshops op Beroepscollege Holz hebben we zaadjes gepland. Jongeren hebben met ons kennisgemaakt en weten nu dat ze met hun hulpvragen terecht kunnen in de bieb. Dat is wat mij betreft een heel mooie uitkomst van de pilot.”

 

Toekomst

Monique: “We kijken terug op heel mooie en leerzame lessen waar we zeker mee verder gaan. De school is nu zelfs met eigen middelen teruggekomen bij de bieb om de lessen in te kopen. We kijken ernaar uit om volgend schooljaar opnieuw de workshops met Doe je digiding! aan te bieden aan de nieuwe derdejaars. Wellicht dat we ook workshops kunnen gaan aanbieden voor de tweedejaars of vierdejaars en dat we de thema’s nog verder kunnen uitbreiden. Aan de opzet gaan we niets veranderen. De pilot heeft laten zien dat de opzet werkt.”

Celine: “Aan andere bibliotheken die ook een workshop met Doe je digiding! willen geven zou ik adviseren om de workshop vooral luchtig, losjes en interactief in te steken. En eigenlijk zou iedere bibliotheek de training ‘Gastdocent Doe je digiding!’ van Digisterker moeten volgen. Daarmee ben je goed voorbereid en kunnen bibliotheken door het hele land workshops gaan verzorgen over de digitale overheid met Doe je digiding! En dat zou mooi zijn. Want iedere leerling verdient dit.”

 

Wil je ook de training ‘Gastdocent Doe je digiding!’ volgen? Meld je dan hier aan.