Contact

Over ons

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid is een programma van Stichting Digisterker. Stichting Digisterker ontwikkelt en levert educatieve programma’s en dienstverleningsconcepten op het gebied van de e-overheid, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Doel van deze programma’s en dienstverleningsconcepten is om de digitale vaardigheden van de genoemde groepen te versterken. Stichting Digisterker doet dit in samenwerking met haar netwerkpartners, zoals onderwijsorganisaties, bibliotheken en overheidsorganisaties.

 

Over de lesmodules Doe je digiding!

De lesmodules van Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid zijn ontwikkeld in een online leeromgeving. Ze richten zich op leerlingen in het vmbo (leerjaar 4) en studenten in het mbo (leerjaar 1) en sluiten inhoudelijk aan bij het onderdeel Burgerschap en bij de mens- & maatschappijvakken. Aan de hand van thematische modules wordt gewerkt aan vier hoofddoelen: vergroten van kennis van de (overheids)wereld, vergroten van digitale informatievaardigheden en van mediawijsheidcompetenties, vergroten van woordenschat. Meer informatie over Doe je digiding! is opgenomen in deze flyer.

 

Aanvragen inloggegevens

De leeromgeving Doe je digiding! wordt ontsloten via een inlognaam en een wachtwoord. Na ontvangst van de inloggegevens kunnen de gebruiker (meestal: docent) en zijn leerlingen de lesmodules volgen. Zowel de docent als de leerlingen loggen in met een unieke inlognaam en een uniek wachtwoord. De inloggegevens van de leerlingen zijn in verband met de nieuwe privacywet AVG gepseudonimiseerd. Dit betekent dat er geen persoonsgegevens van de leerlingen in de leeromgeving worden opgeslagen (zie voor verdere toelichting de privacyverklaring van deze site). Bent u als school geïnteresseerd in werken met de leeromgeving en wilt u inloggegevens aanvragen, neem dan contact op met Jan van Avezaath, Educatief Ontwikkelaar bij Stichting Digisterker: jan.vanavezaath@digisterker.nl.

 

Animatie

Elke lesmodule begint met een korte animatie waarin de diverse onderwerpen die in de module aan de orde komen kort worden toegelicht. Hierbij als voorbeeld de animatie bij de module ‘Overheid, burger en DigiD’:

 

 

Contactgegevens

Stichting Digisterker
Hoofdvestiging
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
053 2030062

Nevenvestiging
Gebouw 88
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg

Contactpersoon Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid
Angeliek van der Zanden, Programmaleider Jongereneducatie
angeliek.vanderzanden@digisterker.nl
06 2743 6189