Over (nieuw)

Doe je digiding!

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid is een online lesprogramma van Stichting Digisterker. Stichting Digisterker ontwikkelt educatieve programma’s en dienstverleningsconcepten op het gebied van de digitale overheid, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Doel van deze programma’s en dienstverleningsconcepten is om de digitale vaardigheden van jongeren en volwassenen te versterken. Stichting Digisterker doet dit in samenwerking met verschillende partners, zoals onderwijsorganisaties, bibliotheken en overheidsorganisaties.

 

Van 15 tot 18 jaar

Vanaf 15 jaar krijgen jongeren te maken met digitale diensten van overheidsorganisaties, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een identiteitskaart, bij het aanvragen van het theorie-examen voor scooter- of autorijbewijs of bij het terugvragen van inkomstenbelasting bij een bijbaantje. Op weg naar hun 18de verjaardag komen daar ook zaken bij als het aanvragen van zorgverzekering en zorgtoeslag en het regelen van online bankzaken.

Een deel van de jongeren heeft te weinig kennis van dit soort zaken. Daarnaast hebben zij moeite met de taal- en digitale vaardigheden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de regelingen die er vanuit de digitale overheid (ook) voor hen zijn. Uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat een behoorlijk deel van de jongeren in het (v)mbo laaggeletterd is en moeite heeft met digitale informatievaardigheden.

Uit het Nibud mbo onderzoek (2021) blijkt dat mbo-studenten inkomsten mislopen uit zorgtoeslag, belastingteruggave of studiefinanciering. Veel studenten zijn niet op de hoogte van het bestaan van zorgtoeslag en/of weten niet dat je belastingaangifte kunt doen. Ook weten veel mbo-studenten op niveau 1 en 2 vaak niet dat de basisbeurs een gift is. Daardoor lopen zij inkomsten mis, waar zij mogelijk wel recht op hebben. Hierdoor kunnen er vroegtijdig schulden ontstaan.

 

Onderzoek

Stichting Digisterker heeft in 2017 onderzoek gedaan naar jongeren en de digitale overheid en de problemen die zich daarbij voordoen. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit whitepaper. Voor Stichting Digisterker waren de uitkomsten van het onderzoek aanleiding om lesmateriaal te ontwikkelen voor jongeren in het vmbo en mbo: Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid.

 

Effectief Lesmateriaal

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (2021) blijkt dat Doe je digiding!  bijdraagt aan het vergroten van de kennis van de (digitale) overheidswereld, het verbeteren van de digitale vaardigheden, het vergroten van de competenties rondom mediawijsheid en het vergroten van de woordenschat van jongeren. Vooral jongeren die weinig informatie over de digitale wereld van huis uit meekrijgen, leren veel van het programma. Via het lesmateriaal worden jongeren tussen 15 en 18 jaar dus maximaal voorbereid op het gebruik van diensten van de digitale overheid die aansluiten bij belangrijke levensgebeurtenissen.

 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over Doe je digiding!? Neem dan contact op.