Privacy

Privacyverklaring

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid valt onder het privacybeleid van Stichting Digisterker. Vandaar dat hier verwezen wordt naar de Privacyverklaring van Stichting Digisterker. Hieronder volgen enkele aanvullingen, specifiek voor deze website/lesomgeving.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Docent
We verzamelen de volgende gegevens van de docent:

  • Voor- en achternaam
  • Professioneel e-mailadres (persoonlijk e-mailadres bij school)
  • IP-adres school en mogelijk IP-adres thuis (als docent thuis inlogt)
  • Adresgegevens en algemeen telefoonnummer school

De redenen waarom we deze gegevens verzamelen:

  • Om een e-mailadres te hebben, waar we de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de leerlingen naartoe kunnen sturen. Of om de link na toe te sturen die de koppeling met Entree Federatie bewerkstelligt (dit in het geval de school is aangesloten bij Entree Federatie)
  • Om een contactadres en -telefoonnummer te hebben, in geval van calamiteiten en voor het sluiten van een overkomst voor het gebruik van de lesomgeving

Opmerking: het IP-adres wordt door de website automatisch geregistreerd. Deze registratie is louter functioneel en wordt door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.

Leerling/student
Wanneer er niet wordt ingelogd met het Entree-account van Entree Federatie
We verzamelen geen persoonlijke gegevens van leerlingen/studenten. We werken met gepseudonimiseerde persoonsgegevens in de vorm van automatisch gegenereerde inloggegevens, te weten een inlognaam en een wachtwoord. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele leerlingen/studenten. De docent koppelt op school -dus buiten de lesomgeving om- de gepseudonimiseerde persoonsgegevens aan individuele leerlingen. Deze koppeling valt daarom onder het privacybeleid van de school.

Wanneer er wel wordt ingelogd met het Entree-account van Entree Federatie
Alleen de voornamen van de leerlingen worden verzameld. De reden waarom we de voornamen verzamelen is om de docent ter wille te zijn. Zo kan hij per klas de behaalde resultaten bij de Kennischecks van Doe je digiding! koppelen aan de juiste leerling. De voornamen van de leerlingen zijn voor anderen dan de docent niet rechtstreeks te koppelen aan andere persoonsgegevens van de leerlingen.

 

Cookies

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login-informatie en schermweergave-opties. Login-cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties één jaar. Als u ‘Herinner mij’ selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Zodra u uitlogt, worden de login-cookies verwijderd.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Op deze site wordt embedded (ingesloten) inhoud getoond, zoals YouTube-video’s. Wanneer u deze video’s bekijkt, verlaat u vanuit technisch en juridisch oogpunt onze lesomgeving en bezoekt u de website/het platform waarop deze video’s staan. U valt op dat moment onder het privacybeleid van de aanbieder van deze website/dit platform.

 

Uw rechten

Op grond van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als gebruiker van deze website/lesomgeving meerdere rechten. Deze staan in de Privacyverklaring van Stichting Digisterker, paragraaf 11.

 

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of wilt u een beroep doen op wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@digisterker.nl.