Waarom

Van 15 tot 18 jaar

Vanaf 15 jaar krijgen jongeren te maken met digitale diensten van overheidsorganisaties, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een identiteitskaart, bij het aanvragen van het theorie-examen voor scooter- of autorijbewijs of bij het terugvragen van inkomstenbelasting bij een bijbaantje. Op weg naar hun 18de verjaardag komen daar ook zaken bij als het aanvragen van zorgverzekering en zorgtoeslag en het regelen van online bankzaken.

Een deel van de jongeren heeft te weinig kennis van dit soort zaken. Daarnaast hebben zij moeite met de taal- en digitale vaardigheden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de regelingen die er vanuit de digitale overheid (ook) voor hen zijn. Uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat een behoorlijk deel van de jongeren in het (v)mbo laaggeletterd is en moeite heeft met digitale informatievaardigheden.

Door gebrek aan kennis en vaardigheden maken jongeren te weinig of op een verkeerde manier gebruik van (inkomens)regelingen die er voor hen zijn. Zo maakt slechts 8% van de jongeren gebruik van teruggaaf inkomstenbelasting bij een bijbaantje (Nibud scholierenonderzoek, 2020). En maakt 25% van de studenten met recht op een studiebeurs, daar geen gebruik van. Op deze manier kunnen er vroegtijdig schulden ontstaan.

 

Onderzoek

Stichting Digisterker heeft onderzoek gedaan naar jongeren en de digitale overheid en de problemen die zich daarbij voordoen. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit whitepaper. Voor Stichting Digisterker waren de uitkomsten van het onderzoek aanleiding om lesmateriaal te ontwikkelen voor jongeren in het vmbo en mbo: Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid richt zich op het vergroten van kennis van de (overheids)wereld, het vergroten van digitale informatievaardigheden en mediawijsheidcompetenties en het vergroten van woordenschat van de overheid. Via het lesmateriaal worden jongeren tussen 15 en 18 jaar maximaal voorbereid op het gebruik van diensten van de digitale overheid die aansluiten bij belangrijke levensgebeurtenissen.

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doe je digiding! sluit aan op de Agenda Digitale Overheid.