Lespakket Digitaal Burgerschap

Stichting FutureNL ontwikkelde in samenwerking met Stichting Digisterker het gratis lespakket Digitaal Burgerschap voor de bovenbouw van het vmbo. In het lespakket komt de rol die de overheid speelt bij werk, inkomen en onderwijs aan de orde. De vijf lessen zijn tevens te gebruiken als een aanvulling op ons gratis online lesprogramma Doe je digiding!

 

Ethiek en technologie

Waar Doe je digiding! leerlingen praktisch voorbereidt op het regelen van digitale zaken met de overheid, richt het lespakker Digitaal Burgerschap zich meer op ethische en technologische vragen in relatie tot de overheid. Technologische innovaties gaan zo snel dat er weinig tijd is om na te denken over het effect hiervan op ons leven en de samenleving. Dat betekent dat er bewust aandacht moet worden geschonken aan het leren denken over ethiek in relatie tot technologie. Want is er nog voldoende menselijk contact als we alles digitaal kunnen regelen? En wat als niet iedereen mee kan doen aan digitale communicatie? In het lespakket Digitaal burgerschap leren leerlingen over de invloed van technologische vernieuwingen op burgerzaken, verkeersregels en identiteit.

 

Vijf lessen

De les ‘Stadhuis in 2500’ laat leerlingen kennismaken met de overheid en zet hen aan het denken over wanneer je als burger in je leven te maken krijgt met de overheid. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om na te denken over burgerzaken in het jaar 2500. In de les ‘Verkeersregels van de toekomst’ denken de leerlingen na over ontwikkelingen in het verkeer, zoals deelscooters en e-bikes. Welke verkeersmiddelen en gedragingen zien we de laatste tijd en hoe veranderen die de straatcultuur? Welke nieuwe regels en gebruiken ontstaan er?

De les ‘(on)gedocumenteerd’ gaat in op de vraag hoe de overheid de identiteit van burgers vastlegt. Leerlingen denken hierbij na over de momenten waarop de overheid identiteit gebruikt of definieert en wat het betekent als je geen officiële identiteit hebt. In de les ‘Je leeftijd in euro’s’ leren leerlingen wat de rol van de overheid is bij het werk en inkomen van jongeren. Ze beoordelen een aantal casussen van jongeren die (onder andere digitaal) werk doen. De les ‘Leren op jouw initiatief’ gaat over de dynamiek tussen onderwijs, overheid en burgers. Leerlingen bedenken hierin hun eigen burgerinitiatief om iets toe te voegen of te veranderen aan hun eigen onderwijs.

 

Laagdrempelig en kant en klaar

Het lesprogramma Digitaal Burgerschap voldoet aan de kerndoelen SLO en sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden. Iedere les duurt 1 lesuur en bevat een docentenhandleiding, een lesbrief voor de leerlingen en slides voor op het scherm. Een les is voor te bereiden in 15 minuten en vergt geen specifieke voorkennis van de docent. Wil je leerlingen dus ook op een andere manier in aanraking brengen met de overheid? Dan biedt het lesprogramma Digitaal Burgerschap daarvoor een mooie ingang! De lessen zijn gratis beschikbaar via LessonUp.