Kerstgroet en terugblik 2021

Allereerst wensen we je heel goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022! We hopen je ook in 2022 als lezer van onze nieuwsbrief en als gebruiker van Doe je digiding! weer te treffen.

 

 

Een groter bereik

We kijken terug op een jaar waarin het gebruik van Doe je digiding! een vlucht heeft genomen. Samen met jullie bereikten we in 2021 het hoogste aantal jongeren tot nu toe. En dat is goed nieuws. Want zo zorgen we ervoor dat steeds meer vmbo-leerlingen en mbo studenten worden voorbereid op de digitale zaken die ze moeten regelen tussen hun 14e en 18e jaar.

 

Nieuwe modules

Doe je digiding! is in 2021 uitgebreid met vier nieuwe modules. De nieuwe modules Bank- en geldzaken, Wonen, Digitale zorg en Ondernemen zijn op verzoek van scholen en overheidsorganisaties ontwikkeld. Hiermee is Doe je digiding! een heel volledig pakket geworden dat bestaat uit tien modules die aansluiten bij belangrijke levensgebeurtenissen van jongeren tussen 14 en 18 jaar. Docenten die nog geen account hebben kunnen de tien modules van Doe je Digiding! weer gratis bestellen via doejedigiding.nl/bestellen.

 

Consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’

Ook stond Stichting Digisterker dit jaar aan de wieg van het consortium ‘Jongeren en de Digitale Overheid’. Daarin maakten organisaties uit overheid, onderwijs en bibliotheken afspraken om voor jongeren de digitale diensten van de overheid toegankelijker te maken, ze beter voor te bereiden op het gebruik daarvan én ze daarbij te helpen. De deelnemers aan het consortium zijn: Alliantie Digitaal Samenleven, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Koninklijke Bibliotheek, saMBO-ICT, Stichting Digisterker, Wijzer in geldzaken en Zorgverzekeringslijn. Dit consortium zal ook in 2022 gezamenlijk activiteiten ondernemen om jongeren beter te ondersteunen.

 

Online informatiepunt voor jongeren

In januari lanceren we een nieuw online informatiepunt voor jongeren. Op deze website kunnen jongeren straks terecht voor praktische informatie over het regelen van hun digitale overheidszaken. Het online informatiepunt is tot stand gekomen na een onderzoek waarin gesprekken zijn gevoerd met jongeren, ouders, en diverse groepen professionals. De gesprekken gingen over de vraag hoe we jongeren naast Doe je digiding! op andere manieren kunnen ondersteunen met de digitale overheid. De nieuwe website bevat informatie, stappenplannen en video’s die jongeren helpen bij het daadwerkelijk gebruik van digitale diensten van overheidsorganisaties en andere zakelijke instellingen. De informatie richt zich op alle jongeren tussen 14 en 21 jaar, en geeft ook aan hoe ouders/opvoeders en professionals uit onderwijs, jongerenwerk en bibliotheken jongeren vanuit hun eigen rol kunnen ondersteunen. De website wordt daarmee een centraal informatiepunt voor jongeren en de volwassenen om hen heen.

 

Dank!

We zijn trots op alles wat we dit jaar hebben bereikt. Maar dit alles konden we niet doen zonder de samenwerking met veel diverse organisaties uit onderwijs, overheid, bibliotheekwerk en jongerenwerk. En dankzij de financiële steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Graag willen we iedereen bedanken die bijdraagt aan het ontwikkelen en gebruiken van onze programma’s. In het bijzonder de (gast)docenten die met hun inzet en enthousiasme leerlingen en studenten digitaal op weg hebben geholpen. Dat inspireert ons!

 

Team jongereneducatie Stichting Digisterker