2.2 Ik ben Nederlander

Onderdaan… Wat een raar woord!

Bestaat er ook een bovendaan?
[een citaat]

 


Ik ben Nederlander…

 


[Hier komt een afbeelding van Nederland en zijn inwoners. Deze afbeelding niet gebruiken i.v.m. auteursrechten]

 

Startopdracht 2.2 [klassikaal]
Je nationaliteit is ook onderdeel van je identiteit. Wat hebben jij en je 17 miljoen landgenoten met elkaar gemeen? Wat maakt je officieel tot Nederlander, tot onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden? Hieronder staan vijf beweringen over het Nederlanderschap. Welke is waar en welke is niet waar? En waarom?

 

Vijf beweringen over het Nederlanderschap

1. Ik ben Nederlander omdat ik in Nederland woon.
2. Ik ben Nederlander omdat Nederlands mijn moedertaal is.
3. Ik ben Nederlander omdat ik in Nederland ben geboren.
4. Ik ben Nederlander omdat één van mijn ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.
5. Ik ben Nederlander omdat ik een Nederlandse ID-kaart en/of paspoort heb.

 

Ik ben officieel Nederlander omdat…

Je kunt op verschillende manieren onderdaan zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, een Nederlander volgens de wet. Hieronder staan de twee belangrijkste.

 

1. Je bent Nederlander volgens de wet wanneer je vader of moeder Nederlander is. Dan ben je Nederlander ‘van rechtswege’ zoals dat heet. Het maakt dus niet uit of je wel of niet in het Koninkrijk der Nederlanden bent geboren, als je vader of moeder maar Nederlander was tijdens je geboorte.

 

2. Je bent Nederlander volgens de wet als je genaturaliseerd bent tot Nederlander. Iemand die geen Nederlander is, wordt in de ‘Rijkswet op het Nederlanderschap’ vreemdeling genoemd. Een vreemdeling kan het Nederlanderschap worden ‘verleend’ door naturalisatie. Naturalisatie betekent dat je op jouw verzoek de nationaliteit van ander land krijgt.

Je komt als vreemdeling niet zomaar in aanmerking voor naturalisatie. Daarvoor moet je aan een aantal voorwaarden hebben voldaan:

 • Je moet vijf jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden hebben gewoond (er zijn uitzonderingen).
 • Je moet het Inburgeringsexamen hebben gehaald. Bij dat examen wordt getoetst of je genoeg weet over Nederland en of je Nederlands goed genoeg is.
 • Je moet afstand doen van je oude nationaliteit, indien dit kan (ook hier zijn uitzonderingen). Bij sommige landen kan dit namelijk niet, zoals bijvoorbeeld Griekenland, Iran en Marokko. Deze nieuwe Nederlanders hebben dan een dubbele nationaliteit.

 


[Hier komt een afbeelding waaruit duidelijk wordt dat je als Nederlander rechten en plichten hebt. Deze afbeelding is te ingewikkeld voor de doelgroep. Nieuwe Nederlanders leggen de Verklaring van Verbondenheid af bij de naturalisatieprocedure]

 

Rechten en plichten van het Nederlanderschap
Als je Nederlander bent, heb je rechten en plichten.

 

Enkele rechten:

 • Je hebt recht op gelijke behandeling, net zoals ieder ander in Nederland.
 • Je hebt recht op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging.
 • Je hebt recht op vrijheid van meningsuiting.
 • Je hebt recht om te stemmen als je 18 jaar of ouder bent.
 • Je hebt recht op onderwijs en zorg.

 

Enkele plichten:

 • De rechten en vrijheden gelden niet alleen voor jou, maar ook voor je medeburgers in Nederland.
 • Je moet naar school totdat je 18 jaar wordt, de zogenaamde leerplicht.
 • Als je geld gaat verdienen moet je ook belasting betalen, de zogenaamde belastingplicht.

 

Als je Nederlander bent, heb je ook recht op een paspoort of ID-kaart, zodat je altijd kunt laten zien wie je bent, zowel binnen Nederland als daarbuiten…

 

Vragen en opdrachten paragraaf 2.2
3. Sommige mensen hebben een dubbele nationaliteit. Hoe zou jij het vinden om een dubbele nationaliteit te hebben? Lijkt je het handig? Of juist verwarrend? Leg uit waarom.