Presenteren

Als je naar een galafeest gaat, kleed je je anders dan wanneer je zaterdags naar je bijbaantje gaat. Als je met je oma praat, spreek je anders dan wanneer je met je vrienden of vriendinnen praat. Wat je van jezelf laat zien, is afhankelijk van wie je tegenover je hebt. Kortom, de situatie bepaalt hoe je je presenteert. En dit geldt niet alleen offline, in de echte wereld, maar ook online, in de digitale wereld. Misschien laat je van jezelf iets anders zien op Facebook dan op Instagram of Snapchat.

 

Vragen en opdrachten
1. De toets hieronder gaat over wat je van jezelf laat zien in verschillende situaties, zowel online als offline.

 

a. Doe de toets individueel. Het is niet echt een toets, maar een vragenlijst, waarbij je geen verkeerde antwoorden kunt geven. Druk op de knop hieronder om de toets te starten. Veel plezier!

Opmerkingen:
  • Is de vraag niet op jou van toepassing, dan sla je hem over. Voorbeeld: gaat een vraag over Facebook en je hebt geen Facebookaccount, dan sla je die vraag gewoon over en ga je door naar de volgende vraag.
  • Bij elke vraag staat een Hint-knop. Druk op deze knop als je niet weet wat je moet antwoorden.

 

 

Druk voor je antwoorden op de knop FINISH TOETS en daarna op de knop BEKIJK VRAGEN.

 

b. Bekijk als team de antwoorden van elk lid van het team. Gebruikt iedereen Facebook of Instagram op dezelfde manier, of zijn er verschillen? Reageert iedereen op dezelfde manier op de aanhouding door de agent, of zijn er verschillen? Schrijf de verschillende antwoorden per vraag op een post-it.

 

c. Plak de post-its op het bord in de klas en bespreek onder leiding van de docent de resultaten met de rest van de klas.