In gesprek met docent Petra Holstein

Petra Holstein, docent rekenen, digitale vaardigheden, LOB en burgerschap op het Drenthe College, wil haar lessen zo aantrekkelijk, gevarieerd en actueel mogelijk houden. Hoe doet ze dat? Wij gingen met haar in gesprek over de digitale vaardigheden van haar studenten en de totstandkoming van haar jaarplan voor digitale vaardigheden.

 

 

Groot niveauverschil in digitale vaardigheden

Petra: “Als docent geef ik les aan mbo-studenten niveau 2 en 3  binnen de opleiding Beveiliging en handhaving. Ik merk dat de digitale vaardigheden van mijn studenten heel verschillend zijn. Dat heeft voor een groot deel te maken met de thuissituatie. Sommige studenten krijgen veel mee vanuit huis. Zij regelen al veel digitale zaken zelf en worden hierin begeleid door hun ouders/verzorgers/oudere broers of zussen. Bij andere studenten is dat minder het geval. Ook als het gaat om digitaal burgerschap en kennis van de (digitale) overheid, zie ik grote verschillen in mijn klas. Het aanvragen van bijvoorbeeld een zorgverzekering of het regelen van bank- en geldzaken is voor sommige studenten erg lastig. Daarom laat ik studenten in de klas vertellen over hoe zij hun digitale zaken geregeld hebben, zodat klasgenoten daarvan kunnen leren. Je kunt er tenslotte niet zomaar vanuit gaan dat alle studenten digitaal  sterk zijn.”

 

Koppelen aan hun leefwereld

Petra: “Ik gaf altijd de ‘saaie ‘vakken, zoals Word en Excel. Ik leerde ze de trucjes zodat ze de programma’s goed beheersten. De lessen hadden alleen geen verband met andere lessen. En dat merkten de studenten ook. Ze vroegen vaak: “Waarom hebben we digitale vaardigheden nodig? Dat heeft toch helemaal geen nut? Wat hebben wij daar nu aan als beveiliger?”. Toen ben ik mijn lessen aan de 21e eeuwse vaardigheden en aan hun leefwereld gaan koppelen. Bijvoorbeeld door mijn lessen over Excel te koppelen aan de Week van het Geld en het ontwikkelen van financiële vaardigheden. Ze maken in die periode dan bijvoorbeeld een kasboek in Excel en gaan aan de slag met de module Bank en geldzaken van Doe je digiding! Daarin leren ze o.a. over de bank, een eigen bankrekening openen, bankfraude herkennen, online shoppen en (de gevaren van) lenen. Mijn lessen zijn hierdoor leuker en zinvoller geworden. Studenten snappen de stof nu beter en vragen gelukkig nooit meer waarom ze mijn lessen nodig hebben.”

 

Lesplan

Petra: “Omdat ik merkte dat het aan elkaar ‘rijgen’ van lessen zinvol is, ben ik mijn lessen gaan vastleggen in een jaarplan digitale vaardigheden. De eerste stap was om een schema van ons jaar te maken, inclusief de vakanties en de buffer-weken, zodat ik belangrijke thema-weken kon inplannen. Ik begon met het inplannen van de Week van de Mediawijsheid en zag meteen dat ik via weekvandemediawijsheid.nl veel tips kon vinden voor mooi (gratis te gebruiken) lesmateriaal en gastsprekers. Vervolgens ben ik ook de Week van het Geld gaan inplannen. Tenslotte heb ik mijn eigen lessen digitale vaardigheden over Word en Excel om de vaste themaweken ingepland. Ik ben als het ware dus om de landelijke weken en momenten heen gaan bouwen. Overigens draag ik tijdens lessen Word en Powerpoint mijn eigen ontworpen t-shirts met sneltoetsen. ”

 

Modules Doe je digiding!

Petra: “Ook de modules van Doe je digiding! hebben een vaste plek in mijn jaarplan. Zo sluit de module Bank en geldzaken bijvoorbeeld mooi aan bij de Week van het Geld in maart. In de zomer ga ik vaak aan de slag met de module Bijbaan, met name vanwege je rechten en plichten met betrekking tot vakantiewerk, vakantiedagen en vakantiegeld. De module Zorg behandel ik graag in december, omdat het dan mogelijk is om te wisselen van zorgverzekering.”

 

In de praktijk

Petra: “Ik zet het jaarplan nu in voor mbo-studenten niveau 2 en 3. Ze krijgen mijn lessen in het eerste jaar van hun opleiding, als algemeen vormend vak. Het fijne aan het jaarplan is dat het niet zo theoretisch is, maar juist heel praktisch. Dus wat gaan we doen en wanneer? Ik deel mijn jaarplan steeds met alle niveau 1 en 2 docenten, zodat zij er ook profijt van hebben.

 

Aanpassen en aanvullen

Petra: “Ik kan het jaarplan gemakkelijk aanpassen als ik merk dat iets niet werkt, of als er een belangrijk thema is dat echt een plek moet krijgen. Zo had ik geen tijd voor een heel thema rondom inclusiviteit, dus pas ik de hele week mijn letterkleur aan. Die week krijgen de studenten opdrachten en teksten in de kleur paars voorgeschoteld. Ook daardoor creëer je gesprekken  Nu het plan eenmaal staat kan ik er makkelijk mee verder en het blijven aanvullen. Ieder jaar kijk ik weer kritisch naar de leefwereld van de studenten in mijn klas en de ontwikkelingen in de maatschappij, zodat ik mijn lessen hierop kan aanpassen. Hierdoor hou ik de lessen zo aantrekkelijk, gevarieerd en actueel mogelijk.”

 

Ben je benieuwd naar het jaarplan van Petra of andere artikelen over onderwijs, digitaal burgerschap en ICT? Neem dan eens een kijkje op petraholstein.nl.