Veranderingen in studiefinanciering

Je hebt het vast allang gehoord: de basisbeurs komt terug in het hoger onderwijs. En ook voor het mbo gaat er het nodige veranderen. DUO is gestart met een grote landelijke campagne om (aankomende) studenten te informeren over de veranderingen en om studenten hoger onderwijs te stimuleren om de basisbeurs voor 1 september aan te vragen. In dit artikel staan de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

 

Studiefinanciering hoger onderwijs

De grootste verandering in de studiefinanciering is de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Het is een prestatiebeurs die wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar het diploma behaalt. Voor thuiswonende studenten bedraagt de basisbeurs € 110,30 per maand. Voor uitwonende studenten bedraagt hij € 439,20 per maand (€ 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel).

Alle voorwaarden staan vermeld op duo.nl/stufi2023. Daar kunnen studenten nú al hun basisbeurs aanvragen, zodat ze eind september ook daadwerkelijk hun eerste basisbeurs ontvangen.

 

 

Landelijke campagne hoger onderwijs

DUO is de landelijke campagne ‘Jouw basis, jouw beurs’ gestart om (aankomende) studenten te stimuleren om de basisbeurs voor 1 september aan te vragen. Onderdeel van de campagne is een toolkit met gratis campagnemiddelen. Deze bevat standaardtekst en rechtenvrije afbeeldingen die je binnen je eigen organisatie kunt gebruiken om jongeren te attenderen op de veranderingen.

 

Studiefinanciering mbo

De studiefinanciering in het mbo verandert op 4 vlakken.

  • Voor uitwonende mbo-studenten komt er een tijdelijke koopkrachtmaatregel. Studenten die niet bij hun ouders wonen, krijgen in studiejaar 2023-2024 ongeveer € 165,- extra
    basisbeurs per maand.
  • Daarnaast krijgen mbo-studenten net als studenten in het hoger onderwijs voortaan 35
    jaar de tijd om hun studieschuld terug te betalen.
  • Ook mogen mbo-studenten voortaan onbeperkt bijverdienen naast hun studie.
  • En doorstuderen wordt aantrekkelijk. Mbo-studenten krijgen namelijk een jaar de tijd
    om te zien of een hbo-studie bij hen past.

Ook voor mbo geldt dat alle veranderingen en voorwaarden te vinden zijn op duo.nl/stufi2023. Daar staat ook een handige tool waarmee studenten kunnen zien wat er voor hen verandert.

 

Landelijke campagne mbo

Ook voor mbo-studenten is een landelijke campagne gestart. Deze bestaat zowel uit beelden als uit teksten die je kunt gebruiken om je studenten voor te lichten. Je kan de landelijke campagne hier vinden.