Even voorstellen: Team Jongereneducatie

Je ontvangt al kortere of langere tijd de nieuwsbrief Jongeren en de digitale overheid. Deze zomer-nieuwsbrief leek ons een goed moment om onszelf, als jongerenteam van Stichting Digisterker en makers van deze nieuwsbrief, eens voor te stellen. Wij zijn Angeliek van der Zanden (Programmaleider), Marith Clignet (Adviseur/Trainer) en Sophie Vijgen (Educatief ontwikkelaar). Vanuit onze verschillende expertises zetten wij ons met veel plezier dagelijks in voor alle werkzaamheden rondom Doe je digiding! en Digidingen-desk en voor het  onderhouden van het netwerk aan partijen die zich ook bezighouden met jongeren en de digitale overheid.

Marith Clignet, Adviseur en Trainer

 

Heb je een vraag of wil je advies over hoe jij binnen jouw organisatie aan de slag kunt met het thema jongeren en de digitale overheid, het lesprogramma Doe je digiding! of Digidingen-desk? Dan ben je bij mij aan het goede adres. Ik verzorg trainingen en workshops om professionals zoals docenten, bibliotheekmedewerkers en jongerenwerkers, voor te bereiden op het gebruik van het lesprogramma Doe je digiding! en van Digidingen-desk. Daarnaast ben ik beschikbaar voor adviesgesprekken. Ik wil met mijn werk organisaties zo goed mogelijk op weg helpen met thema’s rondom de digitale overheid, die belangrijk zijn voor jongeren en waar we ze voor willen interesseren.

Naast mijn werk bij Stichting Digisterker heb ik ook ervaring opgedaan in het onderwijs. Tijdens mijn opleiding docent omgangskunde heb ik met veel plezier 1,5 jaar les gegeven op een mbo-school. Deze ervaring is heel nuttig voor mijn werkzaamheden bij Stichting Digisterker.

 

Ik vind dat iedereen in onze samenleving de kans moet krijgen om zichzelf te ontplooien. We kunnen er niet vanuit gaan dat alle jongeren vanuit hun thuissituatie alle levenslessen meekrijgen. Daarom wil ik verbindingen maken tussen verschillende organisaties die betrokken zijn bij de doelgroep jongeren. Ik word er blij van als ik zie dat een school, een bibliotheek of een welzijnsorganisatie, nadat ik ze op weg heb geholpen, enthousiast aan de slag gaan. Daarnaast vind ik het geweldig als deelnemers aan het eind van een training vertellen dat ze met meer vertrouwen een start kunnen maken met het lesprogramma Doe je digiding! of met de website Digidingen-desk.

 

Sophie Vijgen, Educatief ontwikkelaar

 

Als educatief ontwikkelaar maak ik de lessen voor het lesprogramma Doe je digiding! en ontwikkel ik de inhoud van de website Digidingen-desk. Veel jongeren vinden het lastig om hun digitale overheidszaken zelfstandig te regelen. En dat is niet zo gek, want ze moeten hun weg zien te vinden in een woud van websites met moeilijke woorden. Het is mijn bedoeling om jongeren hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, zodat ze weten waar ze recht op hebben, geen geld mislopen en niet in de schulden komen.

 

Om de lessen goed te laten aansluiten op de leefwereld van jongeren, ga ik tijdens de ontwikkeling altijd in gesprek met jongeren en docenten. Ik vind het steeds weer een leuke uitdaging om ‘saaie’ onderwerpen zoals loonheffing, rijbewijs, studiefinanciering en zorgverzekering te vertalen naar aansprekende, praktische en leerzame lessen waar jongeren écht wat aan hebben. Het is fijn om te merken dat steeds meer docenten ons lesmateriaal ontdekken. Ik ben er dan ook trots op dat er dit schooljaar al ruim 3.000 klassen in het praktijkonderwijs, vmbo en mbo met Doe je digiding! aan de slag zijn gegaan. En als ik hoor dat jongeren na afloop van een les thuis aan de slag zijn gegaan met hun eigen digitale overheidszaken, dan kan mijn dag niet meer stuk!

 

Angeliek van der Zanden, Programmaleider

 

In mijn rol als Programmaleider jongereneducatie ben ik betrokken bij alle werkzaamheden waar mijn collega’s Marith en Sophie mee bezig zijn. Ik denk bijvoorbeeld met hen mee bij het ontwikkelwerk voor Doe je digiding! en Digidingen-desk, en bij het ontwikkelen van de trainingen en workshops die we verzorgen voor diverse doelgroepen. Daarnaast ben ik veel bezig met het leggen en onderhouden van contacten met partijen uit de hoek van overheid, onderwijs, bibliotheken en welzijnswerk. Doel daarvan is om ervoor te zorgen dat we steeds meer in gezamenlijkheid activiteiten ondernemen die ervoor zorgen dat jongeren beter worden voorbereid op en geholpen worden bij het gebruik van digitale diensten van de overheid en andere zakelijke organisaties. Tot slot ontwikkel ik geregeld plannen gericht op nieuwe activiteiten die uiteindelijk als doel hebben jongeren beter te kunnen ondersteunen.

 

Waar ik het meest blij van word is als ik op bezoek ben op een school of bij een bibliotheek en met eigen ogen zie hoeveel baat jongeren hebben bij de aanpakken die we hebben ontwikkeld! Dat is waar ik me elke dag opnieuw voor in wil zetten. Daarnaast vind ik het heel erg fijn en goed om te merken dat steeds meer organisaties zich in willen zetten voor het ondersteunen van jongeren bij het gebruik van de digitale overheid, ieder vanuit hun eigen werkterrein. Daar is echt veel meer aandacht voor ontstaan in de afgelopen jaren. Dat vind ik enorm waardevol, want alle partijen zijn nodig om het uiteindelijk voor de jongere generatie makkelijker en beter te maken. In dat verband gaat naar mijn idee ook hier op: ‘It takes a village to raise a child’!

 

Contact?

Heb je vragen of wil je kennismaken? Neem gerust contact op met ons:

Marith Clignet, marith.clignet@digisterker.nl of 06 29 18 25 06

Sophie Vijgen, sophie.vijgen@digisterker.nl of 06 11 08 81 45

Angeliek van der Zanden, angeliek.vanderzanden@digisterker.nl of 06 27 43 61 89