Consortium helpt jongeren bij digitale overheidszaken

Jongeren in de leeftijd 15-18 jaar krijgen te maken met diverse digitale diensten van de overheid. Dat gebeurt op verschillende manieren en via verschillende organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting bij een bijbaan en het regelen van de studiefinanciering, de zorgtoeslag en de zorgverzekering.

 

Steuntje in de rug

Uit onderzoek blijkt dat jongeren graag meer willen weten over wat, waarom, hoe, waar en wanneer ze bepaalde overheidszaken moeten regelen en bij wie ze moeten zijn voor hulp. Voor sommigen verloopt het contact met de digitale overheid gemakkelijk en is hulp niet nodig. Maar voor een grote groep jongeren is een extra steuntje in de rug gewenst, bijvoorbeeld omdat zij laag taal- en digitaal vaardig zijn en niet kunnen terugvallen op de hulp van opvoeders.

 

Overheid, onderwijs en bibliotheken trekken samen op

Om dit steuntje in de rug te bieden, is op initiatief van Stichting Digisterker het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ opgericht. In het consortium bundelen zeven organisaties uit overheid, onderwijs en bibliotheken hun krachten. De deelnemers aan het consortium zijn Alliantie Digitaal Samenleven, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Koninklijke Bibliotheek, saMBO-ICT, Stichting Digisterker, Wijzer in geldzaken en Zorgverzekeringslijn.

Zij hebben met elkaar afgesproken dat ze de digitale diensten van de overheid, en van andere organisaties, voor jongeren toegankelijker zullen maken. Daarnaast zetten zij zich in om jongeren beter voor te bereiden op het gebruik van die diensten. Dat doen ze bijvoorbeeld met educatieve programma’s voor scholen en door versterking van de hulpstructuren voor jongeren.

 

Ondertekening intentieverklaring

Om het belang van meer aandacht voor jongeren en de digitale overheid te benadrukken, en hierin gezamenlijk op te trekken, ondertekenden de partijen uit het consortium op 29 juni jl. een intentieverklaring. Het inrichten van het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesubsidieerd.

 

 

Neem voor meer informatie contact op met Angeliek van der Zanden (programmaleider Jongereneducatie Stichting Digisterker) via angeliek.vanderzanden@digisterker.nl