Vernieuwde module Studeren

Samen met onze samenwerkingspartner DUO is de module Studeren aangepast en verrijkt met nieuwe opdrachten over o.a. het kiezen van een mbo-opleiding, het aanvragen van een studentenreisproduct, studiefinanciering en de gevolgen van een studielening.

 

Studiefinanciering op het mbo

Mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) doen hebben recht op een basisbeurs en een studentenreisproduct. Daarnaast kunnen zij (net als hbo- en wo-studenten) een aanvullende beurs en een lening bij DUO aanvragen. Door de invoering van het leenstelsel voor het hbo en wo, denken mbo-studenten soms ten onrechte dat ze geen recht hebben op een basisbeurs. En dat is zonde. Want hierdoor lopen mbo-studenten veel geld mis en kunnen er al op vroege leeftijd onnodige schulden ontstaan. In de vernieuwde module Studeren van Doe je digiding! leren jongeren daarom alles over de kosten van een mbo-opleiding en hun recht op studiefinanciering.

 

 

Voor vmbo en mbo niveau 1/2 en 3/4

Binnen de module Studeren heb je de keuze uit drie verschillende deelmodules, die aansluiten op de situatie en het niveau van diverse groepen jongeren.

De module Naar het mbo is speciaal ontwikkeld voor vmbo-leerlingen die binnenkort naar het mbo gaan. Hierin wordt aandacht besteed aan het kiezen van een mbo-opleiding. Ook rekenen leerlingen zelf uit wat hun toekomstige opleiding ongeveer gaat kosten. Want hoe hoog is het lesgeld? En welke spullen moet je aanschaffen voor je opleiding? Daarnaast leren leerlingen aan de hand van opdrachten en filmpjes uit welke onderdelen studiefinanciering bestaat en vanaf welke leeftijd je recht hebt op welk onderdeel. Tenslotte gaan leerlingen zelf onderzoeken hoe je een studentenreisproduct aanvraagt en wat de gevolgen zijn als je dit niet op tijd stopzet.

De module Mbo niveau 1/2 is gemaakt voor mbo-studenten die een opleiding op niveau 1/2 doen en de module Mbo niveau 3/4 is er speciaal voor mbo-studenten die een opleiding op niveau 3/4 doen. In deze modules worden de verschillende onderdelen van studiefinanciering uitgebreid besproken. Studenten doen onderzoek naar de basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en een lening. Aan de hand van filmpjes en aansprekende voorbeelden worden zij voorbereid op de stappen die je moet zetten om deze onderdelen zelf aan te vragen. Ook is er aandacht voor de gevolgen voor je studiefinanciering als je wilt doorstuderen naar mbo niveau 3/4 of het hbo.

 

Nieuwsgierig?

De vernieuwde module Studeren is vanaf nu automatisch toegankelijk voor gebruikers van Doe je digiding! Heb je nog geen account bij Doe je digiding!? Ga dan hier naar de bestelpagina.