Studenten geven gastles Doe je digiding! op praktijkschool

In juni 2021 verscheen het onderzoeksrapport ‘Jongeren en de digitale overheid’. Hierin werd onderzocht of er naast de onderwijsaanpak van Doe je digiding! nog andere manieren zijn om jongeren te ondersteunen bij de omgang met de digitale overheid. Eén van de aanbevelingen in het rapport was om te werken met persoonlijke verhalen van jongeren, bijvoorbeeld via het inzetten van ervaringsdeskundigen.

 

Studenten voor de klas

Mede door deze aanbeveling is Stichting Digisterker in gesprek gegaan met 4YOUth Nieuwegein. 4YOUth is een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht (opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening) en MOvactor (welzijnswerk Nieuwegein). 4Youth Nieuwegein en Stichting Digisterker hebben samen onderzocht of er mogelijkheden waren om gastlessen Doe je digiding! te laten geven door studenten van de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening op scholen voor voortgezet onderwijs.

De school die als eerste mee heeft gedaan aan dit project is praktijkschool de Baanbreker in IJsselstein. Onder begeleiding van Esmaralda van Soest–Wildeman (docent praktijkonderwijs/ entree) mochten Nassira Bikhezar en Juul de Bruin (studenten Sociaal Juridische dienstverlening) een gastles verzorgen aan leerlingen van de Baanbreker. Voorafgaand aan de gastles hebben Nassira en Juul een training gehad van Stichting Digisterker. In deze training werden ze voorbereid op het geven van de gastles en werd toegelicht wat het lesprogramma inhoudt.

 

De meerwaarde van een gastles

Esmaralda (docent praktijkonderwijs/entree): Er verandert veel als leerlingen 18 jaar worden en we merken dat onze leerlingen niet in staat zijn om alle zaken die ze moeten regelen als ze 18 jaar worden te overzien. Daarom hebben wij op school zelf een boekje ontwikkeld genaamd ‘18+’. Het boekje geeft informatie die ze nodig hebben. De gastlessen van 4YOUth waren voor de leerlingen een mooie aanvulling op onderwerpen waarbij ze met de digitale overheid te maken krijgen. De studenten van 4YOUth staan qua leeftijd dicht bij de doelgroep. Zij hebben zelf nog niet zolang geleden ook te maken gehad met het regelen van zaken met de digitale overheid.

 

Enthousiasme en bewustwording

Juul (4YOUth Nieuwegein): Ik vond het een erg leuke ervaring. Het was voor ons wel wennen om voor de klas te staan. We hadden nog nooit eerder les gegeven. Met de doelgroep waren we gelukkig wel bekend. We hebben de gastles eerst uitgeprobeerd bij tweedejaars studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voordat we bij de Baanbreker les gingen geven.

Nassira (4YOUth Nieuwegein): We hebben op dit moment twee van de drie gastlessen gegeven. We merkten wel dat het taalniveau soms te moeilijk was voor de doelgroep. Over het algemeen had ik een goed gevoel over de gastlessen. De leerlingen deden goed mee en ik merkte aan hun enthousiasme dat ze het erg leuk vonden. Tijdens het geven van de gastles op de Baanbreker was het soms even schakelen om woorden die de leerlingen moeilijk vonden op een goede manier uit te leggen. Wat ik erg leuk vond was om de reacties te zien. Zo waren sommige vragen die de leerlingen stelden heel herkenbaar.

Esmaralda (docent praktijkonderwijs/entree): De onderwerpen van het lesprogramma Doe je digiding! spreken erg aan. De leerlingen deden actief mee tijdens de lessen en ze ervoeren de gastles als heel positief. Nadat de dames van 4Youth klaar waren met de gastles, merkte ik aan de leerlingen dat de onderwerpen indruk hadden gemaakt. Eén van mijn leerlingen heeft na de gastles direct een afspraak gemaakt bij het gemeentehuis om hulp te vragen. Door de gastles wist de leerling nu wel waar ze hulp kan krijgen. Ook droeg de gastles bij aan de bewustwording van welke zaken ze moeten regelen als ze straks 18 jaar worden.

 

De inzet van Doe je digiding!

Nassira (4YOUth Nieuwegein): Wat ik heel prettig vind aan het lesprogramma zijn de modules met opdrachten en video’s. Daarnaast vind ik het fijn dat het lesprogramma flexibel inzetbaar is. Je kan ook opdrachten overslaan die op dat moment minder relevant zijn.

Juul (4YOUth Nieuwegein): Ik vind de modules van het lesprogramma Doe je digiding! erg fijn om mee te werken. De filmpjes en uitleg in de modules zijn heel duidelijk en konden we goed inzetten in de klas. We hebben het lesprogramma zowel klassikaal als individueel ingezet. Vooral wanneer we  het lesprogramma klassikaal  behandelden kregen we goede gesprekken over de onderwerpen uit de modules. De kennisquiz aan het eind van elk onderdeel in een module, vond ik echt meerwaarde hebben. Zo konden we checken of de leerlingen het ook echt hadden begrepen. We hopen dat we op meerdere plekken een gastles kunnen gaan geven.

Daarnaast vind ik het handig dat de leerlingen allemaal zelf een account hebben. De leerlingen kunnen dan direct op hun eigen device meekijken met de opdracht die jij als docent aan het bespreken bent. Ook vind ik de afwisseling tussen open- en gesloten vragen en de video’s prettig.

Esmaralda (docent praktijkonderwijs/entree): Mede door de gastlessen die zijn verzorgd door 4YOUth merk je dat ook op school de thema’s steeds meer beginnen te leven. Mijn collega heeft het lesprogramma Doe je digiding! ook bij een andere klas ingezet. Ik vind de video’s in het lesprogramma goed uitgekozen. De video’s helpen de leerlingen om inzicht te krijgen welke digitale overheidszaken voor hen belangrijk zijn. Ik vind het belangrijk om aandacht te besteden aan de thema’s die in Doe je digiding! behandeld worden. Niet alleen voor mijn praktijkleerlingen, maar ook voor het vmbo, mbo, havo of vwo zijn dit belangrijke onderwerpen. We willen het lesmateriaal de komende jaren zeker blijven aanbieden aan onze leerlingen. Het liefst in combinatie met een gastles bij het lesprogramma.

 

Stichting Digisterker is bezig met het ontwikkelen van een training voor gastdocenten, zodat iedereen die gastlessen Doe je digiding! wil verzorgen goed voorbereid voor de klas komt te staan. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Marith Clignet, marith.clignet@digisterker.nl of via 06-29182506.