Doe je digiding! voor praktijkonderwijs

We zijn heel verheugd te kunnen vertellen dat we in januari starten met het ontwikkelen van een variant van Doe je digiding! voor het praktijkonderwijs. Dankzij een gift van SIDN-fonds kunnen we aan de verzoeken vanuit het praktijkonderwijs tegemoetkomen voor een variant op Doe je digiding! die op hun doelgroep is toegesneden.

 

Praktijkonderwijs

Naast scholen voor vmbo en mbo zijn er tal van scholen voor praktijkonderwijs die gebruik maken van Doe je digiding! Ook de leerlingen in hun uitstroomgroepen komen in aanraking met diensten van de digitale overheid die voor hen erg ingewikkeld zijn. Omdat er geen ander materiaal voor deze doelgroep beschikbaar is, maken deze scholen tot nu toe gebruik van Doe je digiding! voor (v)mbo. De afgelopen jaren kregen wij echter herhaaldelijk het verzoek om speciaal voor leerlingen in het praktijkonderwijs lesmateriaal te ontwikkelen over de digitale overheid.

 

 

Variant van Doe je digiding!

Dankzij een gift van SIDN-fonds kunnen wij vanaf januari gelukkig aan de slag met het ontwikkelen van lesmateriaal voor het praktijkonderwijs. In samenwerking met docenten praktijkonderwijs ontwikkelen we voor vijf thema’s uit Doe je digiding! een variant die is afgestemd op de belevingswereld en het cognitief- en taalniveau van hun leerlingen. Het materiaal vormt een invulling voor burgerschapsonderwijs binnen het curriculum praktijkonderwijs. Ook deze variant praktijkonderwijs wordt ontsloten via de online lesomgeving van Doe je digiding!

 

Input en feedback

Geef jij les aan een school voor praktijkonderwijs en heb je interesse om deel te nemen aan de projectgroep die input en feedback levert tijdens de ontwikkeling van de lessen? Stuur dan een mail naar Sophie Vijgen (educatief ontwikkelaar) via sophie.vijgen@digisterker.nl.

 

In 2022 houden we je natuurlijk ook via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Doe je digiding! voor het praktijkonderwijs.