Vernieuwde module Zorgverzekering

Vanaf 1 maart kun je met jouw klas aan de slag met de vernieuwde module Zorgverzekering van Doe je Digiding! Samen met onze samenwerkingspartner Zorgverzekeringslijn is deze module aangepast en verrijkt met nieuwe opdrachten over o.a. het kiezen van een zorgverzekering en het aanvragen van zorgtoeslag.

 

18 jaar. En dan?

18 jaar worden is een belangrijk moment in het leven van jongeren. Ze zijn ineens volwassen voor de wet en krijgen rechten, plichten, vrijheden én verantwoordelijkheden. Vanaf hun 18e zijn jongeren financieel zelfstandig en wordt er van hen verwacht dat ze financieel redzaam zijn. Maar het redzaam worden gaat niet altijd vanzelf. Volgens het Nibud zijn jongeren een risicogroep voor financiële problemen en hebben zij vaak te maken met impulsiviteit, materialisme, kortetermijndenken en druk uit de sociale omgeving.

 

 

Zorgverzekering

In Nederland moet iedereen een zorgverzekering hebben. Jongeren zijn tot hun 18e verjaardag nog gratis via hun ouders meeverzekerd, maar dat verandert als ze 18 jaar worden. Vanaf dat moment moet er voor hun zorgpremie betaald worden en krijgen zij te maken met het verplicht eigen risico. Veel jongeren weten echter niet dat een zorgverzekering verplicht is, kennen termen als ‘zorgpremie’, ‘eigen risico’ en ‘polis’ niet, en hebben moeite met het kiezen van een geschikte zorgverzekering.

 

Zorgtoeslag

Zodra jongeren 18 worden, hebben zij meestal recht op zorgtoeslag. Dit is een bijdrage van de Belastingdienst (tot maximaal 111 euro per maand, in 2022) om te helpen bij het betalen van de premie voor de zorgverzekering. Vaak hebben mbo-studenten recht op zorgtoeslag, maar maken ze hier geen gebruik van. Dit blijkt uit het Nibud Mbo-onderzoek 2021. Hierdoor lopen ze vaak honderden euro’s aan inkomsten mis. Het mislopen van zorgtoeslag geldt vooral voor mbo-studenten op niveau 1 en 2. In mindere mate voor mbo’ers op niveau 3 en 4. ‘Dat maakt de niveau 1- en 2-studenten financieel kwetsbaar. Als je geen zorgtoeslag aanvraagt, ontbreekt er zomaar 1.000 euro per jaar op je rekening,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

 

Terugbetalen

Uit onderzoek van CNV Jongeren blijkt dat 1 op de 3 jongeren zorgtoeslag moet terugbetalen, omdat zij niet op de hoogte zijn van het feit dat je zelf actief wijzigingen in je inkomen op tijd moet doorgeven aan de Belastingdienst. De melding dat de zorgtoeslag ten onrechte is ontvangen, komt vaak pas na enkele maanden. Daardoor moeten veel jongeren honderden – en soms wel duizenden – euro’s terugbetalen aan de Belastingdienst.

 

Module Zorgverzekering

In de vernieuwde module Zorgverzekering van Doe je digiding! worden vierdejaars vmbo-leerlingen en eerstejaars mbo-studenten voorbereid om zelfstandig een zorgverzekering af te sluiten en zorgtoeslag aan te vragen. Jongeren leren hierdoor het verschil tussen een basisverzekering en een aanvullende verzekering, weten wat het eigen risico inhoudt en kunnen de voor- en nadelen van verschillende polissen benoemen. Daarnaast leren ze wanneer je recht hebt op zorgtoeslag, hoe je dit aanvraagt, en welke wijzigingen je aan de Belastingdienst moet doorgeven, om te voorkomen dat je te veel of te weinig zorgtoeslag ontvangt.

De vernieuwde module Zorgverzekering is vanaf nu automatisch toegankelijk voor gebruikers van Doe je digiding! Heb je nog geen account bij Doe je digiding!? Ga dan hier naar de bestelpagina