Vernieuwde module Overheid, burger en DigiD

Vanaf nu kun je met jouw klas aan de slag met de vernieuwde module Overheid, Burger en DigiD van Doe je Digiding!  De module is aangepast en verrijkt met nieuwe opdrachten waarin leerlingen kennismaken met de (digitale) overheid. Je bereidt vierdejaars vmbo-leerlingen en eerstejaars mbo-studenten hiermee voor om zelfstandig hun digitale overheidszaken te regelen en in te loggen op websites van de overheid via DigiD.

 

Jongeren en de digitale overheid

Vanaf 14 jaar krijgen jongeren te maken met digitale diensten van overheidsorganisaties, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een identiteitskaart, het aanvragen van het theorie-examen voor scooter- of autorijbewijs of het terugvragen van loonheffing bij een bijbaantje. Op weg naar hun 18de verjaardag komen daar ook zaken bij als het aanvragen van een zorgverzekering en zorgtoeslag en het regelen van online bankzaken. Maar hoe regel je dit? En waar moet je beginnen? Jongeren hebben vaak geen idee.

 

 

De overheid & jij

In de vernieuwde module Overheid, Burger en DigiD maken leerlingen aan de hand van video’s en interactieve opdrachten kennis met de (digitale) overheid. Zij leren hierbij welke rol de overheid in hun leven speelt en hoe ons land eruit zou zien als er geen overheid zou zijn. Ook denken leerlingen na over de verschillende manieren waarop zij zelf als burger invloed kunt uitoefenen op de overheid. Bijvoorbeeld door te stemmen, een petitie te ondertekenen of een burgerinitiatief te starten.

 

Contact met de overheid

In de module bezoeken leerlingen websites van verschillende overheidsinstanties, waardoor ze leren voor welke diensten ze bij welke overheidsinstelling terecht kunnen. Aan het einde van de module weet een jongere dus dat hij voor studiefinanciering bij DUO moet zijn, voor zorgtoeslag bij de Belastingdienst en voor zijn rijbewijs bij het CBR. Leerlingen doen ook onderzoek naar de manier waarop je in contact kunt komen met gemeentelijke en landelijke overheidsinstellingen en maken kennis met MijnOverheid en de BerichtenBox.

 

DigiD

Tenslotte is er aandacht voor het gebruik van DigiD. Want wat is DigiD eigenlijk? Waarom heb je het nodig? En kun je je DigiD zo maar uitlenen aan een vriend of vriendin? Om hier achter te komen helpen de leerlingen een fictief personage bij het aanvragen en activeren van DigiD en het gebruik van de DigiD-app. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het veilig gebruik van DigiD en het herkennen van DigiD-fraude.

 

 De vernieuwde module Overheid, Burger en DigiD is vanaf nu automatisch toegankelijk voor gebruikers van Doe je digiding! Heb je nog geen account bij Doe je digiding!? Ga dan hier naar de bestelpagina