Doe je digiding! bij EenVandaag

Actualiteitenprogramma EenVandaag was te gast op het Koning Willem 1 college in Den Bosch om opnames te maken tijdens een les met het lesprogramma Doe je digiding! EenVandaag ging o.a. in gesprek met docent Claudia Beulen en haar studenten over de problemen met de digitale overheid waar veel jongeren tegenaan lopen.

 

Onvoldoende digitaal vaardig

Steeds meer zaken kunnen alleen nog digitaal geregeld worden. Maar het ontbreekt bij 4 miljoen Nederlanders aan de digitale vaardigheden om mee te komen. Onterecht wordt vaak gedacht dat het alleen ouderen en laaggeletterden zijn die digitaal achterlopen. Maar het komt voor in alle lagen van de bevolking. Ook veel jongeren lopen tegen digitale problemen aan en hebben dus hulp nodig bij het regelen van hun digitale overheidszaken.

 

“Als ik nu in het diepe gegooid zou worden, dan zou ik niet weten waar ik moet beginnen” – Ayla (mbo-student)

 

Van TikTok naar DUO?

Waar jongeren vaak wel digitaal vaardig zijn in gebruik van WhatsApp, Snapchat en TikTok, levert het omgaan met digitale diensten van de overheid en andere zakelijke organisaties, zoals zorgverzekeraars en banken, vaak problemen op. Gevolg is dat er onnodig op jonge leeftijd schulden ontstaan, door het niet- of verkeerd gebruik van deze diensten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de studenten in het mbo die recht hebben op een aanvullende beurs, deze niet aanvraagt. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

 

“Ik weet eigenlijk niet hoe het precies werkt met de digitale overheid, dus ik vind het fijn dat deze lessen er zijn” – Nilay (mbo-student)

 

Geen netwerk

Het probleem is het grootst bij jongeren die geen netwerk om zich heen hebben waar ze om hulp kunnen vragen. Zij missen hierdoor veel kansen, terwijl juist zij degenen zijn die deze kansen het hardst nodig hebben. Docent Claudia Beulen merkt bijvoorbeeld dat veel mbo-studenten vaak geen idee hebben dat ze recht hebben op zorgtoeslag en studiefinanciering.