Doe je digiding! voor praktijkonderwijs

Op 1 november stond praktijkschool de Rijzert in Den Bosch in het teken van jongeren en de digitale overheid. Voor veel jongeren in het praktijkonderwijs levert de digitale overheid problemen op. Bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD of het terugvragen van loonheffing bij een bijbaan. Om jongeren hierbij te helpen lanceerde Stichting Digisterker daarom vorige maand het lesprogramma Doe je digiding! voor leerlingen in het praktijkonderwijs. In de lessen maken de leerlingen kennis met de digitale overheid, leren zij waar ze digitale (overheids)zaken moeten regelen en waar zij hulp kunnen krijgen.

 

Piet Boekhoudt (directeur Stichting Digisterker) overhandigt het lesmateriaal aan Noortje van den Boogaard (directeur praktijkschool de Rijzert) en Jamie Visser (Secretaris sectorraad Praktijkonderwijs).

 

Voorbereiden op 18 jaar worden

Leerlingen praktijkonderwijs zitten vaak tot hun 18e jaar op een praktijkschool. Daarna stromen veel leerlingen door naar werk. Zij komen net als alle andere 18-jarigen in aanraking met tal van digitale diensten van overheids- en zakelijke organisaties die ingewikkeld voor hen zijn. De leerlingen kunnen daarbij niet altijd terugvallen op ouders die hen kunnen helpen.

Doe je digiding! – praktijkonderwijs vormt volgens docent Francis Gremmen een mooie invulling voor burgerschapsonderwijs binnen het curriculum praktijkonderwijs. Francis: “Het lesmateriaal nodigt uit tot waardevolle gesprekken over de ervaringen van de leerlingen met de digitale overheid. Het maakt ze echt bewust van de digitale zaken die geregeld moeten worden.”

 

Feestelijke overhandiging

Veel praktijkscholen hebben de laatste jaren aangegeven behoefte te hebben aan lesmateriaal over de digitale overheid dat is afgestemd op de belevingswereld en het cognitief- en taalniveau van hun leerlingen. Op 1 november is het eerste exemplaar van het lesmateriaal Doe je digiding! – praktijkonderwijs feestelijk overhandigd. Inmiddels hebben al ruim 300 docenten het lesmateriaal besteld.

Tijdens de lancering van het lesprogramma ging Francis Gremmen (decaan en docent/mentor bij praktijkschool de Rijzert) met haar leerlingen in gesprek over de problemen waar de jongeren tegenaan lopen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorgtoeslag of de tegemoetkoming voor scholieren. Haar leerlingen zijn meestal niet op de hoogte of hebben niet de taal- en digitale vaardigheden om deze digitale overheidszaken goed te regelen. Zo kwam de 18-jarige Fatma enkele jaren geleden vanuit Somalië naar Nederland, waar ze zonder hulp van haar ouders zelf allerlei zaken met de digitale overheid moest regelen. De lessen Doe je digiding! – praktijkonderwijs hebben haar veel geleerd over o.a. sociale huurwoningen en huurtoeslag.

 

Praktijkonderwijs

In Nederland zijn 175 praktijkscholen waar ongeveer 29.000 leerlingen onderwijs krijgen. Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Praktijkonderwijs is kleinschalig georganiseerd. De klassen zijn klein en elke leerling krijgt intensieve, persoonlijke begeleiding. Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding.

 

Gratis beschikbaar

Doe je digiding! – praktijkonderwijs is gratis beschikbaar voor scholen en is mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van het SIDN-fonds. Eerder ontwikkelde Stichting Digisterker al Doe je digiding! voor het (v)mbo. Kijk voor meer informatie op doejedigiding.nl