Subsidieregeling maatschappelijke diensttijd

Heb je als school of als bibliotheek een goed idee voor hoe jongeren tussen 12 en 30 jaar zich kunnen inzetten voor een maatschappelijk thema? Bijvoorbeeld door ouderejaars studenten ondersteuning te laten bieden aan jongerejaars studenten of middelbare scholieren met het regelen van digitale zaken rondom studeren en 18 jaar worden?  Tot en met 28 februari 2023 kun je gebruikmaken van de subsidieregeling maatschappelijke diensttijd (MDT). Lees er hier meer over.

 

Wat is de subsidieregeling maatschappelijke diensttijd?

De  subsidieregeling maatschappelijke diensttijd (MDT)  geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken ze de samenleving sterker. MDT kan tegelijk helpen om het onderwijsprogramma te verrijken. Bijvoorbeeld door een meer praktische invulling te geven aan burgerschapsonderwijs of loopbaanbegeleiding. Daarbij kan bijvoorbeeld ook een relatie worden gelegd met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), waarmee bibliotheken o.a. jongeren ondersteunen bij vragen gericht op de digitale overheid. Binnen een IDO kunnen bijvoorbeeld jongeren worden opgeleid en ingezet om andere jongeren te ondersteunen.

Jongeren besteden minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken. Het hele project heeft een duur van maximaal 16 weken.

 

 

Subsidie voor kortlopende projecten in het onderwijs

Onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie van maximaal € 50.000,- aanvragen voor een kort MDT-project. Daarmee kunnen ze kennismaken met MDT en krijgen jongeren de kans om ervaring op te doen met MDT.

Je kunt tot en met 28 februari 2023 14.00 uur een subsidieaanvraag indienen. Als het totale budget (€ 7,5 miljoen) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde vroegtijdig.

 

Meer informatie?

Op deze website is meer informatie te vinden: organisaties.doemeemetmdt.nl