Landelijke inkoop trainingen voor bibliotheken

Bibliotheken ontwikkelen regelmatig activiteiten gericht op jongeren en de digitale overheid. Ze geven gastlessen Doe je digiding! op scholen of stimuleren jongeren om met hun vragen naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) te komen. Om de deskundigheid van bibliothecarissen rondom dit thema te vergroten, zijn twee trainingen van Stichting Digisterker gericht op jongeren en de digitale overheid, nu landelijk ingekocht. Bibliotheken kunnen daardoor binnenkort kosteloos gebruikmaken van de trainingen ‘Begeleider IDO met Digidingen-desk’ en ‘Gastdocent lesprogramma Doe je digiding!’

 

Resultaten pilot ‘Bereik jongeren vanuit het IDO’

Uit de landelijke pilot Bereik jongeren vanuit het IDO’ (2022) blijkt dat bibliotheken behoefte hebben aan professionalisering waar het gaat om de doelgroep jongeren. Ook blijkt het bereiken van jongeren met het IDO het beste te lukken als er een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs en het IDO. Bijvoorbeeld door op scholen eerst aandacht te besteden aan het belang van het voorbereiden van jongeren op digitaal geregel met overheids- e.a. zakelijke organisaties. En leerlingen daarbij te wijzen op de hulp die bibliotheken kunnen bieden, zoals in het IDO.

 

 

Twee trainingen gericht op bereiken en ondersteunen jongeren

Stichting Digisterker heeft binnen deze pilot twee trainingen aangeboden aan bibliothecarissen die zich richten op het bereiken en ondersteunen van de doelgroep jongeren. De trainingen besteden zowel aandacht aan het vergroten van kennis en vaardigheden van deelnemers, als aan praktische zaken zoals het belang van samenwerking tussen bibliotheek, onderwijs en welzijnsorganisaties i.v.m. de toeleiding van jongeren naar het IDO. De trainingen sluiten inhoudelijk aan bij de informatieve website Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren en het onderwijsprogramma Doe je digiding! jongeren en de digitale overheid. Beide trainingen zijn nu landelijk ingekocht door KB/SPN/VOB en beschikbaar voor alle bibliotheken.

 

  • Training Begeleider IDO met Digidingen-desk

Doel van deze training is om bibliothecarissen voor te bereiden op het te woord staan van jongeren binnen het IDO en op het kennismaken met- en gebruikmaken van- de inhoud van Digidingen-desk. Daarnaast richt de training zich op het oriënteren op de samenwerking binnen de eigen organisatie en met andere lokale organisaties waar het gaat om het ondersteunen van jongeren bij het gebruik van digitale diensten van de overheid.

Doelgroep: medewerkers basisvaardigheden en IDO-medewerkers van bibliotheken.

 

  • Training Gastdocent lesprogramma Doe je digiding!

Doel van deze training is om bibliothecarissen voor te bereiden op het verzorgen van een gastles Doe je Digiding! op scholen voor praktijkonderwijs of voor (v)mbo. Bibliotheekmedewerkers geven aan deze training belangrijk te vinden om zich zelfverzekerder te voelen. Zo maak je in deze training kennis met het thema ‘jongeren en de digitale overheid’, leer je de doelgroep kennen en bereid je een gastles voor. Scholen geven aan dat de training bijdraagt aan de professionaliteit van de gastlesdocent.

Doelgroep: educatief medewerkers of mediacoaches uit bibliotheken met als werkterrein: jongeren in (v)mbo of praktijkonderwijs van 15 jaar tot en met 18 jaar.

 

Lees hier meer informatie over de trainingen.

 

Praktisch

De trainingen worden in principe per werkgebied van een Provinciale Ondersteuning Instelling (POI) aangeboden aan alle bibliotheken binnen dat werkgebied. Doordat de trainingen door de KB/SPN/VOB zijn ingekocht bij Stichting Digisterker, kunnen ze kosteloos worden aangeboden. De locatiekosten komen voor rekening van de POI/bibliotheek waar de training wordt verzorgd.

Via de coördinatoren basisvaardigheden van de POI’s maken we afspraken over hoe bibliotheken verder worden geïnformeerd over dit aanbod. Je kunt je ook rechtstreeks per mail bij ons aanmelden. Geef in de mail duidelijk aan in welke van de twee trainingen je interesse hebt. Wij stemmen je wens dan af met ‘jouw’ POI. Je kunt je mail sturen aan: angeliek.vanderzanden@digisterker.nl.