Programma Digisterkerdag bekend

Op 18 april 2024 organiseren we weer een Digisterkerdag. Inge Diepman neemt je als dagvoorzitter mee in het thema ‘Online begint offline – mensen helpen mensen’. Na het plenaire deel zijn er in de ochtend en middag drie rondes met in elke ronde een sessie over jongeren en de digitale overheid. Hierin belichten we samen met jongeren, overheidsorganisaties, bibliotheken en welzijnsorganisaties verschillende perspectieven op de doelgroep jongeren en hun digitale regelzaken. We geven hier een korte toelichting op de sessies. Meer informatie over het programma vind je hier.

 

 

Panelgesprek: jongeren en overheidsorganisaties ontmoeten elkaar

In deze sessie gaat een aantal mbo-jongeren, onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman, in gesprek met DUO, Belastingdienst/Dienst Toeslagen en de gemeente Oosterhout. Jongeren vertellen over hun ervaringen met het regelen van digitale overheidszaken: hoe hebben ze het aangepakt, wat gaat er goed en waar lopen ze tegenaan? De overheidsorganisaties vertellen over wat ze doen om de klantgroep jongeren beter te leren kennen. Welke communicatiekanalen ze gebruiken, hoe ze hun dienstverlening toegankelijker maken en hoe ze jongeren die er niet uitkomen ondersteuning bieden.

 

Bibliotheken ondersteunen scholen bij digitaal burgerschap 

Tijdens deze sessie staat de vraag centraal hoe je als bibliotheek samen met een school voor praktijkonderwijs, vo of mbo aan de slag kunt gaan met jongeren en hun digitaal geregel? We laten verschillende manieren zien waarop je dit kunt aanpakken: van het verzorgen van informatieavonden op scholen tot aan het  geven van gastlessen.

Bibliotheek Kerkrade vertelt over haar ervaringen met het verzorgen van gastlessen Doe je digiding! op Beroepscollege Holz (vmbo). Zij vertellen over hoe zij het hebben aangepakt en wat anderen daarvan kunnen leren.

 

Lokale professionals ondersteunen jongeren bij digitaal geregel 

Een deel van de jongeren kan thuis geen hulp krijgen bij het regelen van hun digitale zaken. Zij zijn aangewezen op professionals om hen heen, bijv.  jongerenwerkers, bibliothecarissen (IDO) of decanen. In deze sessie vertellen we over de pilot ‘Lokale samenwerking jongeren en digitaal geregel’ die in januari 2024 van start is gegaan. In deze pilot onderzoeken organisaties uit drie gemeenten hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat jongeren beter worden ondersteund bij hun digitale regelzaken.

SHout Leiden (Informatiepunt voor jongeren), bibliotheek BplusC en bibliotheek Kennemerwaard vertellen over hun ervaringen in de lokale samenwerking en het begeleiden van jongeren.

 

Voorkeuren deelsessies

Vanwege de grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor de Digisterkerdag. Deelnemers die zich al hadden aangemeld voor de Digisterkerdag hebben een mail ontvangen waarin zij hun voorkeuren voor deelsessies aan kunnen geven.