Jongeren en het Informatiepunt Digitale Overheid

Afgelopen jaar gingen vijf bibliotheken aan de slag met de pilot ‘Informatiepunt Digitale Overheid en bereik jongeren’. Bibliotheken verkenden hierin hoe ze samen met lokale partners jongeren kunnen ondersteunen die moeite hebben met digitale diensten van de overheid. Een aantal geleerde lessen hebben we voor je op een rijtje gezet.

 

Informatiepunt digitale overheid (IDO)

Sinds enige jaren beschikken vrijwel alle bibliotheken in Nederland over een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In dat IDO kunnen mensen terecht die vragen hebben over de digitale diensten van overheidsorganisaties. Medewerkers van het IDO helpen de mensen met het zoeken naar de juiste informatie op de overheidssites of helpen hen met een warme doorverwijzing naar lokale samenwerkingsorganisaties als mensen lastigere en vertrouwelijke vragen hebben.

 

IDO en jongeren

Ook veel jongeren hebben moeite met de digitale dienstverlening van overheidsorganisaties. Ze vinden de taal en digitale kanalen ingewikkeld. Binnen de pilot onderzochten de vijf bibliotheken hoe zij met het IDO ook jongeren die vragen hebben bij de digitale diensten van de overheid kunnen bereiken en helpen. De concrete vragen waren:

  • Welke aanpak werkt het beste, en wat werkt niet?
  • Welke competenties zijn nodig bij medewerkers om jongeren te kunnen begeleiden?
  • Hoe kunnen de onderwijsmethode Doe je digiding! en de informatieve website Digidingen-desk een rol spelen in het ondersteunen van jongeren?
  • Hoe kunnen bibliotheken en lokale partners zoals scholen en jongerenwerk effectief samenwerken om jongeren te bereiken?

 

 

Enkele geleerde lessen

We noemen hier enkele van de geleerde lessen. Voor alle resultaten en ervaringen verwijzen we naar  de Handreiking Bereik jongeren vanuit het IDO.

 

Jongeren weten niet wat ze niet weten

Veel jongeren die werden betrokken bij de pilot dachten goed op de hoogte te zijn van wat van hen verwacht wordt rondom digitale diensten van de overheid. Door gebruik te maken van een fotoquiz en van de Kletskaarten uit de toolkit van Digidingen-desk werden ze zich bewust van wat ze allemaal moeten en kunnen regelen met de digitale overheid.

 

Ga naar de jongere toe en sluit aan bij andere activiteiten

Als bibliotheek is het belangrijk om met het Informatiepunt Digitale Overheid naar jongeren toe te gaan. Bijvoorbeeld door samen te werken met scholen of met het jongerenwerk, plekken waar jongeren al komen. Het bleek goed te werken om op een vo-school aan te sluiten bij een informatieavond over studiekeuze. En om een gastles over de digitale regeldingen met de overheid te verzorgen en diezelfde gastdocent het IDO op de school te laten bemensen.

 

Digidingen-desk en Doe je digiding! zijn waardevolle tools

Tijdens de pilot zijn zowel de informatieve website Digidingen-desk als de onderwijsmethode Doe je digiding! door de verschillende bibliotheken ingezet. Jongeren bleken veel baat te hebben bij deze informatie en aanpakken. Zo werden op een vo-school modules uit Doe je digiding ingezet tijdens projectweken. De leerlingen waren heel enthousiast over wat ze zo allemaal leerden. In dit interview met Bibliotheek Kerkrade lees je er meer over.

 

Trek samen op

De bibliotheken ervoeren de meerwaarde van het samen met lokale partners optrekken in het  bereiken en ondersteunen van jongeren rondom de digitale overheid. Er is met veel partners samenwerking gezocht, zowel met scholen voor vo als voor mbo, gemeenten, jongerenwerkorganisaties, jongerenpanels. Het gezamenlijk volgen van de Digisterker-trainingen ‘Begeleider Jongeren en digitale overheid met Digidingen-desk’ en ‘Gastdocent Doe je digiding!’ hielp om elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden tot samenwerking.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de ervaringen van de pilotbibliotheken en hun samenwerkingspartners? Op deze website is een terugblik te vinden op alle presentatie die begin november zijn verzorgd tijdens een webinar over de resultaten van het project.