Start campagne Jongeren en Informatiepunt Digitale Overheid

Deze week start er vanuit de Koninklijke Bibliotheek een landelijke campagne om bij jongeren meer bekendheid te geven aan de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in de bibliotheek en de website Digidingen-desk. Bij het IDO en op Digidingen-desk kunnen jongeren terecht met vragen over de digitale diensten van overheidsorganisaties. De campagne is o.a. te zien via YouTube, Instagram, Xite en Snapchat.

 

Informatiepunt Digitale Overheid

Sinds enige jaren beschikken vrijwel alle bibliotheken in Nederland over een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In het IDO kan iedereen terecht met vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, zorg, bijbaan, rijbewijs en verkeersboetes. Medewerkers van het IDO helpen o.a. jongeren met het zoeken naar de juiste informatie op de overheidssites of helpen hen met een warme doorverwijzing naar lokale samenwerkingsorganisaties bij lastigere en vertrouwelijke vragen. De hulp bij het IDO is gratis. Ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.

 

 

 

Landelijke campagne

Op 17 april is de landelijke IDO-campagne voor jongeren gestart, met als doel om meer bekendheid te geven aan de Informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheek en de website Digidingen-desk. De campagne loopt van 17 april tot 7 mei. In deze periode is er o.a. een online en social campagne gericht op jongeren via o.a. YouTube, Instagram, Xite en Snapchat. Deze handreiking geeft bibliotheken handvatten om lokaal zo goed mogelijk aan te sluiten bij de landelijke campagne. Vanaf deze week vinden bibliotheken in de marketingtoolkit IDO ook nieuwe spotjes, posters en flyers voor jongeren. De uitingen zijn gericht op jongeren van 16 jaar en van 18 jaar.

 

Digidingen-desk

In de meeste  campagne-uitingen worden jongeren, behalve op het IDO voor fysieke hulp, ook gewezen op  de website Digidingen-desk. Digidingen-desk is een openbare website voor jongeren (14 – 21 jaar) met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van loonheffing, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag. Veel jongeren vinden het lastig om deze zaken zelfstandig te regelen. Daarom biedt Digidingen-desk hulp bij het regelen van dit soort digitale zaken. Per thema vinden jongeren er stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken. Naast ouders, vinden ook professionals in het onderwijsjongerenwerk en de bibliotheek op Digidingen-desk informatie en tips om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

Bereik jongeren met het IDO

Afgelopen jaar gingen vijf bibliotheken aan de slag met de pilot ‘Informatiepunt Digitale Overheid en bereik jongeren’. Bibliotheken verkenden hierin hoe ze samen met lokale partners jongeren kunnen ondersteunen die moeite hebben met digitale diensten van de overheid. Bibliotheken maakten hierbij gebruik van de onderwijsmethode Doe je digiding! en de informatieve website Digidingen-desk. Lees hier meer over de geleerde lessen van deze pilot. Deze campagne gericht op het IDO voor jongeren en op Digidingen-desk is één van de uitvloeisels van de pilot.