Kerstgroet en terugblik 2022

We wensen je heel fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2023! Hopelijk blijf je ons ook in 2023 als docent, bibliotheekmedewerker, jongerenwerker, welzijnswerker, ambtenaar of anderszins actief volgen en ook voeden met jouw ervaringen! We hebben dit jaar niet stilgezeten en kijken terug op een jaar waarin er weer mooie stappen zijn gezet met Doe je digiding! en Digidingen-desk.

 

 

Voor wie doen we het allemaal?

Samen met jullie hebben we dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op of te ondersteunen bij de digitale (overheids)zaken waar ze tussen 14 en 21 jaar mee te maken krijgen. Het raakt ons altijd als we in gesprek zijn met jongeren die ons uitleggen waar hun problemen zitten en ook hoe Doe je digiding! of Digidingen-desk voor hen een rol heeft gespeeld om zaken beter te kunnen regelen. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien in dit item van EenVandaag dat in oktober is uitgezonden. Voor deze studenten en al hun leeftijdsgenoten doen wij het! En jullie vermoedelijk ook!

 

Ontwikkelingen Doe je digiding!

Allereerst hebben we mede dankzij een subsidie van het SIDN Fonds een variant van Doe je digiding! voor het praktijkonderwijs kunnen ontwikkelen. De behoefte aan lesmateriaal over de digitale overheid voor deze doelgroep is groot. Inmiddels hebben ruim 300 docenten praktijkonderwijs het materiaal besteld. Lees hier meer over de lancering van Doe je digiding! voor praktijkonderwijs.

Ook binnen het vmbo en mbo is het gebruik van  Doe je digiding –(v)mbo nog steeds bezig aan een flinke opmars. Ten opzichte van vorig schooljaar is op dit moment het aantal bestellingen al verdrievoudigd! Wij zijn heel verheugd dat we er zo samen met jullie voor zorgen dat steeds meer jongeren worden voorbereid op de omgang met digitale diensten van overheids- en andere zakelijke organisaties!

In 2022 zijn de lesmodules Zorgverzekering, Overheid burger en DigiD, Identiteit en Bijbaan gereviseerd. Ze zijn weer helemaal up-to-date en opgefrist. Ook is begin 2022 het Effectonderzoek Doe je digiding! gepubliceerd. Daaruit bleek dat Doe je digiding! duidelijke leereffecten heeft. Een aantal aanbevelingen uit het onderzoek zijn inmiddels uitgewerkt. Zo bieden we sinds het voorjaar een training Gastdocent Doe je digiding! aan voor bibliothecarissen en jongerenwerkers. In de training krijgen zij handvaten aangereikt om gastlessen Doe je digiding! te verzorgen.

 

Ontwikkelingen Digidingen-desk

In januari 2022 lanceerden we de informatieve website Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren. Met de website hebben we de ambitie zoveel mogelijk jongeren in Nederland te ondersteunen die digitale zaken moeten regelen met overheids- en andere zakelijke organisaties. Dat kunnen we alleen bereiken samen met alle professionals om de jongeren heen, met jullie dus! Het is goed om te zien dat bijv. bibliotheken zich met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) ook steeds vaker op jongeren richten. En daarbij de samenwerking zoeken met lokale partners. Lees hier meer over jongeren en het IDO. Digidingen-desk heeft dit jaar al behoorlijk veel bezoekers gehad, maar we hopen in de loop van 2023 samen met jullie nog veel meer jongeren te kunnen bereiken!

 

Toolkit Digidingen-desk

Om het gebruik van Digidingen-desk door jongerenwerkers, decanen en bibliotheekmedewerkers zo makkelijk mogelijk te maken hebben we in 2022 een toolkit ontwikkeld. De toolkit bevat een poster,  flyer, animatie, kletskaarten en voorbeeld socialmediaberichten. Deze middelen kunnen professionals gebruiken om Digidingen-desk onder de aandacht te brengen van de jongeren waarmee zij werken. Mocht jij daarvoor nog andere ideeën of wensen hebben, dan laat het ons vooral weten!

 

Consortium Jongeren en de digitale overheid

Het consortium ‘Jongeren en de Digitale Overheid’ is dit kalenderjaar weer drie keer bij elkaar geweest. Organisaties vanuit de overheid, het onderwijs en de bibliotheken overleggen hierin met elkaar over het toegankelijker maken van de digitale diensten van de overheid, over hoe jongeren via het onderwijs beter kunnen worden toegerust met kennis en digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de digitale overheid en over hoe jongeren beter kunnen worden ondersteund als ze er niet uitkomen. De deelnemers aan het consortium zijn: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Toeslagen, Zorgverzekeringslijn, Koninklijke Bibliotheek, MBO Digitaal, Wijzer in geldzaken, Alliantie Digitaal Samenleven en Stichting Digisterker. Sinds november is ook Logius, de organisatie achter DigiD, aangesloten als vast lid!

 

Ter afsluiting nogmaals: heel fijne feestdagen en we hopen jullie in 2023 weer te ontmoeten!

 

Team jongereneducatie van Stichting Digisterker

Marith Clignet, Sophie Vijgen, Angeliek van der Zanden