Kerstgroet en terugblik 2023

 

 

Het einde van 2023 komt in zicht. We kijken terug op een jaar waarin we weer mooie stappen hebben gezet om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen bij het regelen van hun digitale overheidszaken. Hieronder zetten we kort een aantal ontwikkelingen voor je op een rijtje.

Klik op een titel voor meer informatie.  

In 2023 hebben we subsidie ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om Doe je digiding! en Digidingen-desk door te ontwikkelen.

Zo zijn we inmiddels gestart met het ontwikkelen van een variant van Doe je digiding! voor havo/vwo. Ook havo-/vwo-leerlingen hebben over het algemeen een beperkte kennis van de digitale regelingen van de overheid, en hebben vaak niet de benodigde taal- en digitale vaardigheden om zaken goed te regelen. Docenten havo/vwo lieten dit geluid al lang horen bij ons. Door Doe je digiding! uit te breiden met een variant voor de bovenbouw havo/vwo, kan vanaf eind 2024 het hele voortgezet onderwijs en mbo gebruikmaken van een methode waarmee docenten hun leerlingen/studenten maximaal kunnen voorbereiden op een belangrijk deel van digitaal burgerschap. Meer informatie vind je hier.

Voor Digidingen-desk gaan we activiteiten ondernemen die zich erop richten dat meer jongeren, ook van havo/vwo-niveau, Digidingen-desk weten te vinden en gebruiken. We gaan daarbij de ouders en de professionals om de jongeren heen actief betrekken. Decanen, bibliothecarissen, jongeren- en welzijnswerkers kunnen allen een rol spelen bij het ondersteunen van jongeren met hun digitaal geregel, onder andere door gebruik te maken van deze website.

Dankzij subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van GO Fonds zijn we gestart met de pilot ‘Lokale samenwerking Jongeren en digitaal geregel’. In drie gemeenten gaan jongerenwerkorganisaties, bibliotheken en scholen met elkaar samenwerken. Ze gaan afspraken maken over hoe zij ieder vanuit hun eigen rol jongeren beter kunnen bereiken, voorlichten en ondersteunen bij het gebruik van digitale diensten van de overheid en andere zakelijke organisaties. In deze nieuwsbrief vind je een artikel met meer informatie over deze pilot.

In het najaar hebben we afspraken kunnen maken met de Koninklijke Bibliotheek/Stichting SPN/Vereniging Openbare Bibliotheken over de landelijke inkoop van de trainingen ‘Begeleider IDO met Digidingen-desk’ en ‘Gastdocent lesprogramma Doe je digiding!’ Beide trainingen worden aangeboden aan bibliothecarissen die zich richten op het bereiken en ondersteunen van de doelgroep jongeren.

De trainingen vinden plaats in januari en februari 2024. Er is veel interesse! Bibliotheken kunnen zich nog aanmelden voor de training ‘Begeleider IDO met Digidingen-desk’ en ‘Gastdocent Doe je digiding!’. We zijn in overleg met de Koninklijke Bibliotheek/Stichting SPN/Vereniging Openbare Bibliotheken over een mogelijke tweede ronde later in het voorjaar.

We zien het gebruik van Doe je digiding! en Digidingen-desk steeds verder toenemen. Zo zijn in schooljaar 2022-2023 voor ruim 3.000 klassen inloggegevens Doe je digiding! aangevraagd. Dat is vijf keer zoveel als in het schooljaar daarvoor (2021-2022). Dit wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat er nu ook Doe je digiding! – praktijkonderwijs is.

We merken in de bestellingen dat docenten elkaar attenderen op het materiaal. Daar zijn we heel blij mee, en dat beschouwen we ook als een teken dat het materiaal positief wordt ontvangen.

Ook Digidingen-desk wordt steeds vaker gevonden. We hebben tot nu toe ruim 50.000 unieke bezoekers gehad. We gaan ons inspannen om, samen met onze samenwerkingspartners, het bereik in 2024 verder te vergroten.

 

Samen verder in 2024

We vinden het geweldig om te merken dat het thema jongeren en de digitale overheid door steeds meer organisaties en mensen wordt gezien en gedragen. We merken dat bijvoorbeeld door de aandacht voor het onderwerp binnen burgerschap vo en mbo, door tal van netwerksessies in het land vanuit ministeries en educatieve organisaties en doordat we steeds meer volgers hebben, met diverse achtergronden, op ons LinkedIn-account Jongeren en de digitale overheid.

We hopen dat we samen met jou, als lezer en betrokkene bij het onderwerp, in 2024 door gezamenlijke inspanningen weer verdere concrete stappen kunnen zetten in het voorbereiden en ondersteunen van jongeren bij hun digitale regelzaken.

Voor nu wensen we iedereen heel fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2024!

 

Angeliek van der Zanden (Programmaleider jongereneducatie),

namens Team jongereneducatie van Stichting Digisterker