Auteur: sophievijgen

Landelijke inkoop trainingen voor bibliotheken

Bibliotheken ontwikkelen regelmatig activiteiten gericht op jongeren en de digitale overheid. Ze geven gastlessen Doe je digiding! op scholen of stimuleren jongeren om met hun vragen naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) te komen. Om de deskundigheid van bibliothecarissen rondom dit thema te vergroten, zijn twee trainingen van Stichting Digisterker gericht op jongeren en de […]

Nieuwe thema’s Digidingen-desk

Heb jij het al gezien? Digidingen-desk is uitgebreid met drie nieuwe thema’s: OV-chipkaart, aansprakelijkheidsverzekering en tegemoetkoming scholieren. Veel jongeren kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Daarom geeft Digidingen-desk duidelijke uitleg, stappenplannen en tips over deze én andere thema’s.   OV-chipkaart Jongeren maken in Nederland vaak gebruik van het openbaar vervoer. Zo maakt 8 procent […]

Start campagne Jongeren en Informatiepunt Digitale Overheid

Deze week start er vanuit de Koninklijke Bibliotheek een landelijke campagne om bij jongeren meer bekendheid te geven aan de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in de bibliotheek en de website Digidingen-desk. Bij het IDO en op Digidingen-desk kunnen jongeren terecht met vragen over de digitale diensten van overheidsorganisaties. De campagne is o.a. te zien via […]

Bibliotheek Kerkrade verzorgt gastlessen aan leerlingen Beroepscollege Holz

Dit jaar verzorgde Bibliotheek Kerkrade verschillende workshops aan derdejaars vmbo-leerlingen van Beroepscollege Holz. In de workshops gingen de leerlingen aan de slag met verschillende thema’s uit het lesprogramma Doe je digiding! Wij gingen in gesprek met Monique Urlings (programmaleider basisvaardigheden), Celine Jussen (programmamaker basisvaardigheden) en Huub Dreessen (programmamaker basisvaardigheden) van Bibliotheek Kerkrade.   Jongeren bereiken […]

Vernieuwde module Bijbaan

Heb jij het al gezien? De module Bijbaan in Doe je digiding! is vernieuwd. Een mooie aanleiding om dit schooljaar ook met jouw (v)mbo-klas aan de slag te gaan met opdrachten rondom het arbeidscontract, bruto- en nettoloon, je rechten en plichten als werknemer, zwart- en witwerken, belasting betalen en het terugvragen van loonheffing.   Niet […]

Doe je digiding! voor praktijkonderwijs

Op 1 november stond praktijkschool de Rijzert in Den Bosch in het teken van jongeren en de digitale overheid. Voor veel jongeren in het praktijkonderwijs levert de digitale overheid problemen op. Bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD of het terugvragen van loonheffing bij een bijbaan. Om jongeren hierbij te helpen lanceerde Stichting Digisterker daarom vorige maand […]

Jongeren en het Informatiepunt Digitale Overheid

Afgelopen jaar gingen vijf bibliotheken aan de slag met de pilot ‘Informatiepunt Digitale Overheid en bereik jongeren’. Bibliotheken verkenden hierin hoe ze samen met lokale partners jongeren kunnen ondersteunen die moeite hebben met digitale diensten van de overheid. Een aantal geleerde lessen hebben we voor je op een rijtje gezet.   Informatiepunt digitale overheid (IDO) […]

Subsidieregeling maatschappelijke diensttijd

Heb je als school of als bibliotheek een goed idee voor hoe jongeren tussen 12 en 30 jaar zich kunnen inzetten voor een maatschappelijk thema? Bijvoorbeeld door ouderejaars studenten ondersteuning te laten bieden aan jongerejaars studenten of middelbare scholieren met het regelen van digitale zaken rondom studeren en 18 jaar worden?  Tot en met 28 […]

Toolkit digidingen-desk voor professionals

Heb jij wel eens contact met jongeren die moeite hebben met het regelen van digitale diensten bij de overheid? Bijvoorbeeld het terugvragen van loonheffing bij een bijbaan, het aanvragen van zorgtoeslag als ze 18 jaar worden of van huurtoeslag als ze zelfstandig gaan wonen? Niet alle jongeren kunnen terugvallen op ouders/opvoeders om hen te helpen […]

Nieuwe functie ‘Mijn klassen’

Vanaf dit schooljaar kunnen docenten via de nieuwe functie ‘Mijn Klassen’ gemakkelijk zelf klassen toevoegen, inloggegevens voor leerlingen aanmaken en de resultaten van leerlingen inzien. Docenten die al gebruikmaakten van Doe je digiding! hebben een mail ontvangen met daarin hun persoonlijke inloggegevens voor volgend schooljaar en uitleg over het gebruik van ‘Mijn Klassen’.   ‘Het […]

Volgende pagina » « Vorige pagina